Annons
AstraZeneca

Digital teknik ger bättre kliniska prövningar

Publicerad 23 november 2022
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Ehsan Parvaresh Rizi, Global Development Medical Director, och Wilhelm Ridderstråle, Global Clinical Program Lead på AstraZeneca. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Ehsan Parvaresh Rizi, Global Development Medical Director, och Wilhelm Ridderstråle, Global Clinical Program Lead på AstraZeneca. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Genom digitala verktyg kan kliniska studier bli enklare för patienten och mer tillförlitliga för sjukvård och läkemedelsbolag. I olika pilotprojekt utvecklar AstraZeneca lösningar i framkant.

Kliniska studier är avgörande i utvecklingen av nya läkemedel, och det är av största vikt att patienterna är följsamma och att resultaten går att lita på. Digital teknik gör det möjligt att mäta fler saker hemma, vilket är till stort gagn för patienterna. Den kan också ge mer exakt data.
– Det finns stor potential i att använda digitala lösningar i kliniska studier, men än så länge är vi på ett tidigt stadium. Vi testar olika tekniker för att se vad patienter och sjukvård tycker fungerar bäst, säger Wilhelm Ridderstråle, Global Clinical Program Lead på AstraZeneca.

Vi söker en klinisk forskningsläkare till AstraZeneca. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Smart burklock
I en pågående studie om hjärt-kärlsjukdomar testas nu flera digitala verktyg. Ett är ett smart lock, som kommunicerar till sjukvården via ett SIM-kort. Varje gång burken öppnas och stängs skickas en signal till den som ansvarar för studien. Har burken inte öppnats på exempelvis fyra dagar underrättas ansvarig prövare, så att denne kan kontakta patienten.
– Vi har även utvecklat en interaktiv app. Den ger allmän information om hjärt-kärlsjukdomar och innehåller ett frågeformulär där patienten kan rapportera om sitt hälsotillstånd. På så sätt får vi in kontinuerlig information om patientens mående, berättar Ehsan Parvaresh Rizi, Global Development Medical Director på AstraZeneca.
Den pågående studien om hjärt-kärlsjukdomar genomförs i samarbete med Uppsala Clinical Research Center (UCR) och involverar 39 sjukhus i Sverige. I studien överförs data från det nationella kvalitetsregistret Swedeheart, så att dessa uppgifter kan användas som ”baseline” och även för uppföljning av patienter som randomiseras.

Positiv feedback
Hittills har resultaten av dessa pilotprojekt varit goda, och såväl sjukvård som flertalet patienter upplever verktygen positivt.
– Man får pröva sig fram till vad som fungerar och hur man kan utveckla tekniken på bästa sätt. Det är ett spännande framtidsområde, menar Ehsan.
Wilhelm instämmer och tillägger:
– För läkare som är intresserade av att använda digital teknik för att främja läkemedelsutveckling och göra skillnad för patienter finns det många möjligheter här på AstraZeneca. Vi ligger ännu bara i början av den här utvecklingen!

Vi söker en klinisk forskningsläkare till AstraZeneca. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Vi är ett av få renodlade läkemedelsföretag som omfattar hela värdekedjan för ett läkemedel, från upptäckt till tillverkning och distribution. Vi är verksamma i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter globalt. Här finns många spännande karriärmöjligheter för läkare, som vill skapa nytta för patienter världen över.

Läs mer på: www.astrazeneca.com