Presentation
AstraZeneca Kronisk njursjukdom

Gör skillnad för njurhälsa på AstraZeneca

Publicerad 21 november 2023
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Pavlos Kashioulis på AstraZeneca i Mölndal. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Pavlos Kashioulis på AstraZeneca i Mölndal. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Kronisk njursjukdom, CKD, drabbar ett mycket stort antal människor runtom i världen och orsakar stort lidande. Effektiva behandlingar för att bromsa och på sikt bota CKD är ett viktigt fokusområde på AstraZeneca. Som läkare här kan man arbeta i ett brett spektrum av roller i en dynamisk och innovativ miljö.

Pavlos Kashioulis arbetade kliniskt som nefrolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset i många år och tog steget till AstraZeneca för två år sedan. Idag är han Global Development Medical Director inom kardiologi, nefrologi och metabolism och baserad på AstraZeneca i Mölndal.
– Det är väldigt spännande tider för nefrologi inom AstraZeneca, och det sker många satsningar och en stark utveckling. Det finns ett antal lovande program där nya behandlingar studeras, som syftar till att bromsa njursjukdomar och höja livskvaliteten hos patienter, berättar han.

Erika de Sousa Amorim på AstraZeneca i Warszawa.
Erika de Sousa Amorim på AstraZeneca i Warszawa.

Många roller
CKD ökar i hela världen och ungefär var tionde person drabbas. De flesta går odiagnostiserade och det är en tyst sjukdom, där symptomen ofta visar sig först när en stor del av njurfunktionen är borta. Erika de Sousa Amorim är även hon njurläkare, med många års erfarenhet av nefrologi och dialys i Barcelona, Spanien. Idag arbetar hon som Global Development Director in Late Stage Development, Cardiovascular, Renal and Metabolism vid AstraZeneca i Warszawa, Polen. Hon framhåller att hon som läkare på AstraZeneca kan göra skillnad för patienter över hela världen.
– Det var en fantastisk möjlighet för mig att komma till AstraZeneca och ta steget från det dagliga patientarbetet till att bli en del av ett team som arbetar för att utveckla nya mediciner som gagnar ett mycket stort antal människor med njursjukdom. På företaget finns så många olika möjligheter och roller för läkare. Vi arbetar över hela spektrumet, från experimentell forskning och translationell medicin till utveckling i såväl tidig som sen fas, säger hon.

Nytänkande och mångfald
Både Erika och Pavlos vill lyfta fram kulturen på AstraZeneca. Det är ett stort globalt företag, med starkt fokus på mångfald, öppenhet och innovation. Här arbetar man i en internationell miljö, i multidisciplinära team och det är högt i tak.
– Här uppmuntras nytänkande, säger de. Det finns en stark tradition att låta nya idéer växa och att lära av varandra. På AstraZeneca finns alla möjligheter för läkare att få en omväxlande, utvecklande och spännande karriär.

Läs mer om AstraZeneca på astrazeneca.com

AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Vi är ett av få renodlade läkemedelsföretag som omfattar hela värdekedjan för ett läkemedel, från upptäckt till tillverkning och distribution. Vi är verksamma i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter globalt. Här finns många spännande karriärmöjligheter för läkare, som vill skapa nytta för patienter världen över.

Läs mer på: www.astrazeneca.com