Multipel skleros

Framtiden i ms-forskningen

Publicerad 7 maj 2024
Text: Adrianna Pavlica
Överläkaren Joachim Burman har forskat på blodtransplantation vid ms.
Överläkaren Joachim Burman har forskat på blodtransplantation vid ms.

Överläkaren och docenten Joachim Burman har i sin forskning sett hur effektivt det är med blodtransplantation vid ms. Men en fullständig lösning ligger fortfarande i framtiden.

Joachim Burman är docent och överläkare neurologi, och har tidigare prisats för sin ms-forskning. Hans senaste studie visar att autolog blodstamcellstransplantation är en effektiv behandling.
– I grunden finns problemet vid ms i immunförsvaret. De mediciner som finns idag, och som påverkar immunsystemet på olika sätt, kan hjälpa men tar inte bort själva grundproblemet, säger han.
Ett sätt att ”operera” ut immunsystemet ur kroppen är att använda cellgifter, som Joachim Burman liknar vid en kirurgs kniv.
– Första delen av behandlingen går ut på att locka ut blodstamcellerna från benmärgen där de bor. Då hamnar de i blodet och vi kan samla in dem. Utanför kroppen är de skyddade från cellgifterna och vi kan ha dem i frysen. Sedan ”opererar” vi bort immunförsvaret med cellgifter och därefter återför vi stamcellerna igen.

”De mediciner som finns idag kan hjälpa men tar inte bort själva grundproblemet.”

Olika vågskålar
Behandlingen tar sex veckor att genomföra och ungefär hälften av tiden är patienten på sjukhus. Men det tar uppemot två år innan immunförsvaret återhämtat sig fullt ut och man fritt kan göra resor utomlands.
När kommer den här behandlingen att användas på bred front?
– Det är inte säkert att det någonsin blir så, men vi samlar kunskap för att steget dit ska bli mindre. Att det fungerar bra vet vi redan, då sju av åtta patienter blir långtidsstabila med den här behandlingen. Det finns olika saker i vågskålarna: det är en tuff behandling med risk för sterilitet till exempel, och det är dyrt med inneliggande vård, men samtidigt är det en behandling som bara behöver göras en gång, säger Joachim Burman.

Ett olöst problem
Enligt honom är Sverige världsledande på ms-behandling, delvis på grund av all forskning och kunskap men också för att vården använder sig av så kallade off-label-läkemedel, alltså mediciner som ännu inte blivit godkända men har visats ha god effekt.
Den stora forskningsutmaningen som Joachim Burman ser är patienter med progressiv ms, där sjukdomen är för långt gången för en blodtransplantation.
– Då måste det till något helt annat som vi inte känner till idag. Det är det stora olösta problemet, men vi kommer att hitta en lösning, vi vet bara inte när.