Presentation

Lyckat lagsamarbete gav silvermedalj

Publicerad 24 april 2017

Sara Karlström, ST-läkare och Linda Rickardsson, vårdenhetschef på den psykiatriska mottagningen vid Lasarettet i Motala. Foto: Anders Malm
Sara Karlström, ST-läkare och Linda Rickardsson, vårdenhetschef på den psykiatriska mottagningen vid Lasarettet i Motala. Foto: Anders Malm
På psykiatriska kliniken vid Lasarettet i Motala jobbar man personcentrerat i interprofessionella team. Det skapar både trygghet för patienten och gör läkarjobbet roligare. Dessutom har det lett till en andraplats i topplistan över landets bästa sjukhus.

Patienter med psykisk sjukdom har olika bakgrunder och skilda behov. Vården till en och samma patient varierar också. Ibland kan det behövas inneliggande sjukhusvård och andra gånger kan det passa bättre med hemsjukvård eller besök hos vårdcentralen. På den psykiatriska mottagningen vid Motala Lasarett har man anpassat verksamheten efter det. Här jobbar man i team runt patienten på alla plan.
– Det är en styrka att vi verkligen lyckas med att jobba med personcentrerad vård. Alla yrkeskategorier är med i vårdplanen runt patienten, säger Linda Rickardsson, vårdenhetschef på den psykiatriska mottagningen vid Lasarettet i Motala.
ST-läkaren Sara Karlström har exempelvis ett tätt samarbete med en rad andra vårdprofessioner och hennes patienter finns inom såväl öppenvården som slutenvården. När en patient skrivs ut från avdelningen kan han eller hon känna sig trygg med att det är samma vårdpersonal som kommer att ha den fortsatta kontakten även vid uppföljningar och vård på andra håll än på sjukhuset.
– Arbetssättet gör att jag som läkare har god kännedom om patienterna vilket underlättar arbetet med att hitta lämpliga behandlingsalternativ. Det gynnar alla att ha en sådan här sammanhållen vårdkedja, säger Sara Karlström.

Frihet under ansvar
Sara Karlström gillar att dagarna inte alltid följer ett inrutat schema. Arbetet är flexibelt och hon har stort eget inflytande över hur hon ska strukturera sin tid och planera vården till patienterna på både kort och lång sikt. Ibland kan hon delta i ett möte med en patient som är på ett årligt uppföljningssamtal tillsammans med exempelvis psykologer och fysioterapeuter. Andra gånger gör hon hembesök hos patienter tillsammans med skötare och sjuksköterskor i det mobila teamet eller tar emot akuta ärenden som kommit in från någon av vårdcentralerna i området.
Att organisationen med patienten i fokus är välfungerande märks på flera sätt. Trots ett stort upptagningsområde är det en bara en liten del inneliggande vård och det är en utmärkande liten andel som tvångsvårdas. Och den goda andan genomsyrar hela sjukhuset.
– Det känns som ett roligt erkännande att tidningen Dagens Medicin utsett Lasarettet i Motala till en andraplats i sin ranking över landets bästa mindre sjukhus, säger Sara Karlström.

Psykiatrin, Region Östergötland
Lasarettet i Motala har det mindre sjukhusets alla fördelar och samtidigt hög kompetens och tillgodoser de flesta vårdbehov hos invånarna i västra Östergötland. Största delen av den psykiatriska vården bedrivs genom mottagningsverksamhet och hemsjukvård.

Kontaktperson:
Håkan Samuelsson, verksamhetschef
Psykiatri- och habiliteringsenheten, NSV
Tel: 010-104 77 757
E-post: hakan.samuelsson@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se

www.regionostergotland.se