Nätläkaraktörer ger upphov till debatt bland många läkare

Publicerad 24 april 2017
Text: Annika Wihlborg

Ragnberth Helleday, enheten för e-hälsa, Västerbottens läns landsting och Hanna Åsberg, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, SFAM.
Ragnberth Helleday, enheten för e-hälsa, Västerbottens läns landsting och Hanna Åsberg, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, SFAM.
På senare år har flera nätläkarbolag vuxit fram, aktörer som erbjuder patienter läkarbesök på distans. Nätläkarbolagen har blivit ett hett debattämne bland många läkare. Många anser att fenomenet behöver utvecklas.

– Det är viktigt att de digitala vårdkontakterna utvecklas med eftertanke och genomgår systematiska utvärderingar av patientsäkerhet, vårdkvalitet och kostnadseffektivitet. Digitala vårdkontakter ska utvecklas via patientens ordinarie vårdcentral så att de blir ett komplement till fysiska besök och telefonkontakter, säger Hanna Åsberg, allmänläkare och ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, SFAM.
Hon menar att digitala vårdkontakter bör användas när det tillför någonting för patienten och för verksamheten, utöver fysiska besök och telefonkontakter. Det viktigaste är att satsa på att lösa de grundläggande problemen i primärvården, med fler allmänläkare och ökade ekonomiska resurser.

Saknar koppling
– Problemet med renodlade nätläkarbolag är att de saknar koppling till den vanliga vårdcentralen. Systemet blir styrt av efterfrågan från den ganska friska patientgruppen istället för behovsstyrt utifrån den enskilda patientens medicinska behov. Nätläkarsystemet behöver utvecklas så det utgör ett komplement snarare än en dyr kompensation för en haltande primärvård, säger Hanna Åsberg.
– Nätläkartjänsterna har främst utvecklats för att öka tillgängligheten inom primärvård för relativt friska patienter som har ont om tid. När nätläkartjänsterna tar en större del av den offentliga vårdbudgeten så riskerar sjukare patientgrupper att gå miste om resurser, säger Ragnberth Helleday på enheten för e-hälsa i Västerbottens läns landsting samt överläkare på medicincentrum på Norrlands universitetssjukhus.

Integrera i ordinarie sjukvård
Han anser att nätläkartjänster i första hand bör fungera som ett komplement och en filterfunktion för att lotsa patienter rätt i den fysiska sjukvården.
– Det är viktigt att den offentliga sjukvården svarar upp till de privata aktörernas utveckling genom att lägga mer resurser på att integrera digitala läkartjänster i den ordinarie sjukvården, säger Ragnberth Helleday.
Han anser att nätläkartjänsterna behöver regleras mer, dels ur patientsäkerhetsperspektiv och dels ur ett ersättningsperspektiv. En tydligare definition kring hur nätläkartjänsterna bör användas och hur de kan bedrivas på ett evidensbaserat sätt behövs, annars riskerar mindre nogräknade aktörer att söka sig till branschen.