Presentation

Nära patientkontakt inom primärvård

Publicerad 1 november 2017
Eva Ludvigsson, sjukgymnast och Stina Lindmark, läkare på Vindelns hälsocentral i Västerbotten. Foto: Sanna Melander
Eva Ludvigsson, sjukgymnast och Stina Lindmark, läkare på Vindelns hälsocentral i Västerbotten. Foto: Sanna Melander

Inom primärvården i Västerbotten sker arbetet i tighta team med tät samverkan över professionsgränserna. Regionen erbjuder omväxlande och intressanta uppgifter nära patienterna och stora möjligheter att utvecklas.

Vid Vindelns hälsocentral i Västerbotten arbetar sjukgymnasten Eva Ludvigsson och läkaren Stina Lindmark, som båda har lämnat arbeten vid sjukhus i landstinget för att söka sig till primärvården. De är överens om att primärvården erbjuder större flexibilitet och en mer familjär stämning.
– Jag har arbetat på Vindelns hälsocentral sedan 1996 och kom då från en tjänst på ett sjukhus. Jag var ute efter en mer omväxlande arbetssituation där jag själv har möjlighet att i större utsträckning bestämma hur dagen ska se ut. Det är stor skillnad att arbeta inom en liten enhet – man blir ett sammansvetsat gäng och lär sig mycket av varandra, säger Eva.
Hon får medhåll av Stina, som betonar att den personligare miljön även återspeglar sig i arbetsflödet och i möjligheterna att påverka.
– Vi känner varandra väl och har korta beslutsvägar. Det medför en lyhörd stämning och ett tillåtande klimat där det uppmuntras att vi lyfter våra tankar och idéer. För mig är det viktigt att ha chansen att påverka såväl miljö som arbetssituation.

Fokus på förbättringsarbete
Förutom en arbetsgrupp som träffas varannan vecka och som syftar till att driva hälsocentralens kvalitetsarbete framåt finns det stora möjligheter för medarbetarna inom primärvården att fortbilda sig, exempelvis genom att gå olika kurser eller åka på konferenser. Dessa kunskaper för de sedan med sig tillbaka till hälsocentralen och de utgör ytterligare en del i det pussel som är förbättringsarbetet.
– Oavsett yrkeskategori behöver man naturligtvis ta ett visst ansvar för sin egen kompetensutveckling och vad man har behov av att lära sig, men gör man det finns mycket att hämta, konstaterar Eva.

Lär känna patienterna
Båda anser att den bästa aspekten med att arbeta inom primärvården är den nära patientkontakt de får vid hälsocentralen. Stina berättar att det är som två olika världar:
– Här får vi chansen att lära känna patienterna och se dem som en helhet. Det är utvecklande även för oss medarbetare. Dessutom finns det ett mycket starkt teamarbete över professionsgränserna, vilket även det bidrar till den familjära stämningen, avslutar Stina.

Primärvården – Västerbottens läns landsting
I Västerbottens län finns 32 hälsocentraler och sjukstugor som drivs av landstingets primärvård. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten. Vi arbetar med ständiga förbättringar och för oss är det viktigt att våra medarbetare känner stolthet över att arbeta i landstingets primärvård.

Kontakt: Robert Isaksson
E-post: robert.Isaksson@vll.se
www.vll.se