Sjukvårdssystemet ger ett anonymiserat ledarskap

Publicerad 24 april 2017
Text: Peter Johansson

Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund. Foto: Rickard Eriksson
Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund. Foto: Rickard Eriksson
När Framtidens Karriär – Läkare frågar Sveriges läkare vilket inflytande de har på sjukvårdens utveckling svarar 87 procent inget alls eller inte så stort. Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund, är inte förvånad. Men oroad.

I grunden är Heidi Stensmyren narkosläkare. Ordförandeskapet inom Sveriges läkarförbund har hon fått genom ett långt engagemang i frågor som löner, utbildning och ledarskap. Där handlar en stor del av hennes uppdrag om avtalsförhandlingar och opinionsbildning.
– Det är ett långsiktigt arbete och vi går framåt med några små steg i taget, berättar Heidi Stensmyren.
En av hennes kärnfrågor är att säkra det professionella inflytandet på verksamheten. I en ny undersökning från Framtidens Karriär – Läkare tillfrågades Sveriges läkare just hur de uppfattar sina möjligheter att påverka sjukvårdens utveckling. 87 procent svarade att de har ”inget” eller ”inte så stort” inflytande över utvecklingen. Ett oroväckande resultat enligt Heidi Stensmyren.
– Det är inte bra, vare sig för professionen eller för hälso- och sjukvården. Ledarskap är en av de viktigaste frågorna inom hälso-
och sjukvården. Det är centralt för hur vi skapar en bra arbetsmiljö, ett bra arbetsliv och en bra verksamhet, säger hon och tillägger:
– Samtidigt är jag inte förvånad.

Vården har anonymiserats
Hon menar att yrkesrollerna har försvunnit från lagstiftningen och regelverken de senare åren. Istället har systemperspektivet tagit över. Något som har lett till en anonymisering av vården med otydliga ansvarsfördelningar som följd.
– En bra hälso- och sjukvård bygger på att yrkesutövaren kan ta ett professionellt medicinskt ansvar för patienterna och för verksamheten. Men vi har en institutionalisering där vi använder begrepp, funktioner och terminologi på ett anonymt och alltför teknokratiskt sätt. Idag är det ”vårdgivaren” som har det medicinska ansvaret. Det blir väldigt diffust.

Tydligare ansvarsfördelning
Samtidigt är såväl lagstiftningen som socialstyrelsens föreskrifter kring ansvarsfördelning är ganska generella och urvattnade, enligt Heidi Stensmyren.
– Vi måste våga tydliggöra ansvarsfördelningen och uttala vem som har patientansvaret, och vem som har det medicinska ansvaret.
– Vi behöver också prioritera ledarskapet och stärka dess mandat. Vi har väldigt stora institutioner idag med tusentals anställda. Om de anställda märker att verksamhetschefen inte har mandat att påverka så upplevs såklart deras egna möjligheter som väldigt små.

Vilket inflytande har du som läkare för att påverka sjukvårdens utveckling?
ledarskap_graf