Fast läkarkontakt stärker patientsäkerheten

Publicerad 1 november 2017
Text: Annika Wihlborg

Heidi Stensmyren, förbundsordförande för Sveriges läkarförbund. Foto: Rickard Eriksson
Heidi Stensmyren, förbundsordförande för Sveriges läkarförbund. Foto: Rickard Eriksson
94 procent av läkarna anser att en fast läkarkontakt skulle ge en tryggare och säkrare vård. Fördelarna med en fast läkarkontakt är många, såväl för patienten som för läkaren. Det bidrar bland annat till en stärkt patientsäkerhet och ökad trygghet för patienten.

– Undersökningsresultatet var förväntat, det känns på många sätt självklart att en fast läkarkontakt ger bättre vård, inte minst eftersom läkarens yrkesroll till stor del baseras på den personliga kontakten och det personliga ansvaret för patienten. Trots det ligger Sverige efter många andra länder på det här området, där fasta läkarkontakter är betydligt vanligare, säger Heidi Stensmyren, förbundsordförande för Sveriges läkarförbund.
För patientens del innebär en fast läkarkontakt en ökad kontinuitet, de slipper upprepa sin sjukdomshistoria för många olika läkare. För läkarnas del ger en fast patientlista bättre möjligheter att arbeta förebyggande och sätta in rätt insatser på ett tidigt stadium om patienten inte mår bra.

Nödvändigt ändra vårdvalet
Enligt Heidi Stensmyren underlättar en fast läkarkontakt även implementeringen av e-hälsotjänster, exempelvis möjligheten att träffa läkare eller att få behandling via nätet. Tröskeln till att använda den typen av tjänster sänks när patienten redan har en etablerad relation med läkaren.
– I dagsläget kan patienter endast välja vilken vårdcentral de vill bli listade på, de kan inte välja någon specifik läkare. En nödvändig åtgärd är därför att ändra vårdvalet så patienter även kan välja vilken läkare de vill listas hos. När patienten slipper upprepa sin sjukdomshistoria för flera läkare minskar risken att viktig information utelämnas. Patienten spar dessutom tid på att ha en fast läkarkontakt, säger Heidi Stensmyren.

Läkarnas arbete mer givande
Hon betonar vikten av att läkare inte har för många patienter listade hos sig. Även om det rimliga antalet patienter varierar mellan olika upptagningsområden så är Läkarförbundets riktmärke 1 500 patienter per läkare. I socioekonomiskt utsatta områden kan patientantalet behöva minskas.
– Om exempelvis 5 000 patienter är listade hos en läkare så ger den fasta läkarkontakten ingen direkt effekt eftersom det är alltför många patienter per läkare. Att introducera fasta läkarkontakter kan också göra läkarnas arbete mer givande och utvecklande eftersom de får möjlighet att etablera en relation med och följa sina patienter under en längre tid, säger Heidi Stensmyren.

Anser du att en fast läkarkontakt för patienterna skulle ge en säkrare och tryggare vård?