Fetmainitiativet har gett resultat

Publicerad 1 november 2017
Text: Paola Langdal

Helena Dreber, allmänläkare och forskare vid KI är en av initiativtagarna till fetmauppropet. Foto: Svenska Läkaresällskapet
Helena Dreber, allmänläkare och forskare vid KI är en av initiativtagarna till fetmauppropet. Foto: Svenska Läkaresällskapet
I slutet av förra året startade fyra svenska läkare och forskare ett ”fetmaupprop” som välkomnades av både kollegor och patienter. Sedan dess har även politiker fått upp ögonen för hur viktig frågan är.

– Fetma är en av vår tids största hälsofaror och det behövs kraftiga samhällsomvandlingar för att inte förvärra epidemin, säger Helena Dreber, allmänläkare och forskare vid KI som är en av initiativtagarna till fetmauppropet.
Över halva befolkningen har idag övervikt eller fetma där socioekonomiska aspekter är av stor betydelse. För att stoppa skadeverkningarna skrev Helena Dreber tillsammans med docenten och fetmaforskaren Erik Hemmingsson, läkaren Anna Gunnerbeck och allmänläkaren Lars Jerdén ett fetmainitiativ, där man hoppas att beslutsfattare ska större ansvar.

Fetma ett samhällsproblem
– Det är viktigt att vi kommer bort från att skuldbelägga personer som är överviktiga. Fetma är inte enbart ett individuellt problem, det är framför allt ett samhällsproblem, säger Helena Dreber och syftar bland annat på hur lagstiftningen ofta går livsmedelsindustrins ekonomiska intressen till mötes.
Bemötandet från kollegor och patienter till fetmauppropet har varit överväldigande positivt. Inte minst märks det på alla namnunderskrifter från fetmaforskare och -kliniker, men också från annan sjukvårdspersonal och skolpersonal.
– Även hälsoministern Annika Strandhäll har nyligen uttalat sig positivt kring fetmaförebyggande åtgärder som går helt i linje med fetmainitiativet, säger Helena Dreber.

Holistisk syn på hälsa
Vad vården själva kan göra för att hindra en epidemi tror hon handlar om att öka kunskapen.
– Fetma är tyvärr extremt svårbehandlat. Vi måste därför bli bättre på att kommunicera till patienterna vilka positiva effekter träning och ändrad kost ger och börja likställa livsstilsförändringar med läkemedelsbehandling.
Ifall inte frågan kommer högt upp på dagordningen tror Helena Dreber att vi snart står för liknande vårdutmaningar som i exempelvis USA och England.
– Förra året minskade medellivslängden i USA och fetma tros vara en av orsakerna. Vill vi fortsätta leva länge, utan smärtor och läkemedelsbehandlingar för olika välfärdssjukdomar måste vi få en mer holistisk syn på hälsa, avslutar hon.

Ur fetmainitiativet
• Näringsrik mat som främjar hälsa måste bli det enkla och naturliga valet.
• Öka preventionen inom hälso- och sjukvården.
• Bygg bort fysisk inaktivitet och se till att alla svenskar får goda möjligheter till daglig motion.
• Alla barn ska stödjas i att etablera en livsstil som främjar hälsa.
• Personer med fetma behöver ökad förståelse och stöd, inte ytterligare skuld och skambeläggande.