Presentation

Inspirerande karriärmöjligheter hos Novo Nordisk

Publicerad 1 november 2017
Karin Wåhlander (t.h.), VP för Medicine & Science. Här tillsammans med kollegorna Malene Krahl och Agon Hyseni. Foto: Michael Altschul
Karin Wåhlander (t.h.), VP för Medicine & Science. Här tillsammans med kollegorna Malene Krahl och Agon Hyseni. Foto: Michael Altschul

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag som verkar för att driva förändring för att kunna bota diabetes och andra svåra, kroniska sjukdomar. Det är ett engagerat och ansvarstagande företag som erbjuder en mängd spännande karriärmöjligheter för intresserade läkare.

Att arbeta för Novo Nordisk innebär en fantastisk möjlighet att utveckla läkemedel åt människor som behöver dem och att göra stor nytta som läkare. Karin Wåhlander, VP för Medicine & Science inom Biopharm hos Novo Nordisk berättar att det som fick henne att söka sig till företaget var just möjligheten att förändra livet för personer över hela världen.
– Novo Nordisk är ett stort läkemedelsföretag med massor av kompetenta medarbetare och det är en fantastiskt stimulerande miljö. Vi har en varm stämning och företaget engagerar sig aktivt i samhället och försöker ta ansvar, något jag tycker är positivt. För mig personligen innebär min position här att jag får arbeta med det jag älskar, berättar Karin, som utbildade sig till specialistläkare i Göteborg och har tidigare bakgrund inom läkemedelsbranschen.

Stora möjligheter till fortbildning
Hon poängterar att alla de kompetenser som finns samlade hos Novo Nordisk innebär ett dynamiskt kunskapsutbyte och att det finns alla möjligheter att fortbilda sig inom olika områden.
– Förutom interna utbildningar kan man också delta i kongresser och konferenser eller gå externa kurser. Det finns också ett kontinuerligt och aktivt utbyte med omvärlden i form av myndighetsinteraktioner samt samarbete med universitetssjukhus i många länder under genomförandet av de kliniska studierna. Vi är ett danskt företag och huvudkontoret finns här i Bagsværd i Danmark, men vår personalstyrka präglas av mångfald och vi välkomnar kompetenser och perspektiv från hela världen.

En mängd karriärvägar
Karriärmöjligheter råder det heller ingen brist på och Karin Wåhlander betonar att så länge man uppvisar ett driv och en vilja att utvecklas finns det stora möjligheter att klättra och få nya tjänster.
– Det finns många karriärvägar att gå, men jag vill också understryka att detta är en arbetsplats där man även får chansen att utvecklas som människa. Vi har alla olika bakgrund men vi arbetar mot samma mål och det resulterar i en inspirerande och intressant miljö, avslutar hon.

Novo Nordisk
Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med mer än 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Företaget har cirka 42 600 anställda i 75 länder och marknadsför sina produkter i fler än 180 länder. Novo Nordisk har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi, hormon- och fetmabehandling.

Novo Nordisk A/S
Tel: +45 4444 8888
www.novonordisk.com