Presentation

Närhälsan i Fristad tvåfaldigt prisad: ”Utbildning nyckel till effektiv primärvård”

Publicerad 1 november 2017
Ayham Ghozlan, Gudrun Greim, Nikos Georgiannos och Abdullah Ahmad Närhälsan Fristad vårdcentral. Foto: Ulf Ekström
Ayham Ghozlan, Gudrun Greim, Nikos Georgiannos och Abdullah Ahmad Närhälsan Fristad vårdcentral. Foto: Ulf Ekström

Fristads utbildningsvårdcentral är unik i landet. Tack vare den har ett 50-tal läkare med utländsk bakgrund slussats in i primärvården, vilket bland annat lett till halverade hyrläkarkostnader. Nu planeras här ett kliniskt träningscentrum!

Närhälsan Fristad vårdcentral var Västra Götalandsregionens första utbildningsvårdcentral när den startade hösten 2014. Och att den är något alldeles speciellt i svensk primärvård har man numera diplom på. I början av oktober 2017 fick enhetschefen Gudrun Greim åka till Stockholm och ta emot priset Bästa förbättringsprojekt 2017 från Svensk förening för allmänmedicin. (Se faktaruta!)
Det var pris nummer två för Fristad. Redan 2016 belönades vårdcentralen, som ligger en mil norr om Borås, med Närhälsans pris Guldstetoskopet.
– Vi är glada över priserna, de är bekräftelse på att arbetet vi gjort är uppskattat från regionen och i hela landet. Det ger oss ny energi för att utvecklas vidare, säger Gudrun Greim.

Nytt träningscentrum
Nu planerar man även att skapa ett kliniskt träningscentrum med dockor, datasalar och virtual reality – en miljö som endast brukar finnas på universitet eller högskolor.
– Tandvården ska flytta ut, och där tänkte vi bygga upp ett kliniskt träningscentrum. Det är ju inte bara läkare inom ambulans- och intensivsjukvård som behöver träna praktiska färdigheter, det behöver vi i primärvården också, säger Gudrun Greim.
Tack vare kompletterande utbildning och handledning i Fristad har alltså ett 50-tal läkare med utländsk bakgrund börjat jobba i primärvården. Det har lett till betydligt fler fast anställda läkare i området och halverade kostnader för hyrläkare – en besparing på nästan 32 miljoner kronor mellan 2014 och 2016 i primärvårdsområdet, som har 15 vårdcentraler.
De flesta av läkarna stannar i Borås-trakten; 70 procent av dem var kvar i området efter två år. En av dem är Nikos Georgiannos, allmänspecialist från Grekland. Han flyttade till Sverige 2014 och var en av de första ”EU-läkarna” som utbildades i Fristad.
– När jag flyttade till Sverige hade jag med mig mångårig erfarenhet som allmänläkare och dessutom agerade jag även som kursledare och lärare inom allmänmedicin. Nu hjälper jag till med utvecklingsprojektet på Fristad vårdcentral, berättar Nikos Georgiannos.

Passar som en handske
Nikos har i flera år varit aktiv i EURACT (European Academy of Teachers in Family Medicin/General Practice). Med den bakgrunden verkar hans nuvarande jobb passa ”som hand i handske”.
– Precis! Och det är just det vi försöker göra här i Fristad för alla våra läkare; att skaffa ”den rätta handsken för handen”.
– Läkarens kompetens utgörs av kunskaper, praktiska färdigheter och attityd. Vi värderar och kompletterar alla dessa tre delar under läkarens utbildning.
– Nyckeln till effektiv primärvård är utbildningen. Med kontinuerlig uppföljning och strukturerad värdering försöker vi individuellt anpassa processen för att främja patientens trygghet och säkerhet, säger Nikos Georgiannos.
Enhetschef Gudrun Greim har tagit fram utbildningsprogrammet, som hela tiden utvecklas och anpassas. Specialister i allmänmedicin från utomnordiska länder, provtjänstgörande läkare i väntan på legitimation, läkarassistenter och läkarstudenter från många länder kommer till Fristad för att ta del av utbildningsprogrammet.

Från krigets Syrien
Utbildningen i Fristad var från början inriktad på specialistläkare från andra EU-länder. Under hösten 2017 deltar även några läkare från Syrien. En av dem är Ayham Ghozlan från Damaskus. Hans landsman Abdullah Ahmad var ortoped i Hasakah, nära den turkiska gränsen.
Båda kom till Sverige 2014 och är nu mitt i sista steget för att få svensk läkarlegitimation; sex månaders provtjänstgöring i Fristad. Båda planerar att stanna kvar i Sverige och på förvånansvärt god svenska, efter bara tre år i landet, berättar de om sina framtidsplaner.
– Jag vill gärna fortsätta jobba inom allmänmedicin och på sikt leta efter en placering i kardiologi, helst i Västra Götaland, säger Ayham Ghozlan.
Abdullah Ahmad har jobbat som ortoped, men kan tänka sig att arbeta inom allmänmedicin också.
– Jag trivs bra här, alla är så hjälpsamma. Och eftersom Fristad vårdcentral är en utbildningsvårdcentral så har jag föreläsningar varje fredag som extra förmån. Jag kan fråga handledarna om allt, det är verkligen jättefint, säger Abdullah Ahmad.

Närhälsan
Priser till Närhälsan Fristad Utbildningsvårdcentral:

Från SFAM, Svensk förening för allmänmedicin:
Bästa förbättringsprojekt 2017 till Gudrun Greim, för ett standardiserat utbildningsprogram för läkare från utomnordiskt land.
”För framtagande och genomförande av ett praktiskt, strukturerat och primärvårdsanpassat introduktionsprogram med klinisk handledning för utlandsutbildade läkare i syfte att utveckla ett allmänmedicinskt och patientcentrerat arbetssätt.”

Från Västra Götalandsregionen:
”Guldstetoskopet 2016 tilldelas Närhälsan Fristad vårdcentral för att med obändig vilja och envishet ha byggt upp en välfungerande utbildningsvårdcentral i en modell som är unik i sitt slag för Sverige och Närhälsan och med tydlig koppling till affärsplanens övergripande mål.”

Närhälsan är den offentliga primärvården i Västra Götaland. Närhälsan driver verksamhet inom både beställd vård och vårdval, och i all verksamhet vill vi erbjuda god service och vård med hög kvalitet. Inom organisationen finns även forskning och utveckling (FoU) och stödfunktioner som apotekare, ekonomi, HR, IT, kommunikation, säkerhet och utveckling. Närhälsan finns på hundratals platser i Västra Götaland och vår enda vinst är att invånarna i Västra Götaland har ett så friskt och skönt liv som möjligt.
www.narhalsan.se