Presentation

Nya arbetssätt och närhet till naturen i Södra Hälsingland

Publicerad 1 november 2017
Lisa Knape, ST-läkare på Edsbyns Hälsocentral. Foto: Sandra Williamsson
Lisa Knape, ST-läkare på Edsbyns Hälsocentral. Foto: Sandra Williamsson

– Jag valde primärvården i Södra Hälsingland på grund av mitt intresse för utvecklingsarbete, ökad patientsäkerhet, alternativa arbetssätt och närheten till naturen, säger Lisa Knape, ST-läkare på Edsbyns Hälsocentral.

Bredden och variationen i arbetet i kombination med möjligheterna till fortbildning och personlig utveckling gjorde att Lisa Knapes förstahandsval efter grundutbildningen blev primärvården.
– Inom primärvården finns en bredd och variation i arbetet, där man får hantera såväl stort som smått och fortbildning är avgörande. Det är utvecklande och spännande, säger Lisa Knape.

Livskvalitet och drömmen om en gård
För Lisa Knape har valet att arbeta i Södra Hälsingland inte bara handlat om att få en bra situation i själva arbetet. Intresset för friluftsliv och drömmen om en stor gård spelade också in.
– Att jag hamnade i Södra Hälsingland beror både på intressanta arbetsmöjligheter och att min make och jag värdesätter närhet till naturen, friluftsliv, familjeliv och att vi båda haft en dröm om att bo på en stor gård. Här finns allt det. Och eftersom prisbilden på fastigheter är helt annorlunda här jämfört med i större städer så klarade vi faktiskt av att köpa vår gård redan under grundutbildningen, berättar Lisa Knape.

Från Uppsala till Edsbyn
Nu är det tio år sedan hon började på läkarutbildningen i Uppsala. Idag arbetar Lisa Knape som ST-läkare på Edsbyns Hälsocentral i Södra Hälsingland.
– För några år sedan sommarjobbade min make på Edsbyns Hälsocentral. Då blev jag intresserad av att arbeta här eftersom de hade alternativa arbetssätt och en mycket god stämning på arbetsplatsen, de ville verkligen göra något bra utifrån de givna förutsättningarna. Så när möjligheten till ST-tjänst dök upp tackade jag ja och det är jag väldigt glad för, säger Lisa Knape och fortsätter:
– Det är tydligt att det i Edsbyn finns ett starkt intresse av utvecklingsarbete för ökad patientsäkerhet, men också för att öka trivseln, kompetensen och för att använda personalen på bästa sätt.

Fler läkarbesök per doktor
I Edsbyn har man varit föregångare i att starta sjuksköterskeledda mottagningar när det gäller, hypertoni, diabetes och astma/KOL. Därtill har man utvecklat ett teamarbete mellan flera personalkategorier som bland annat innebär att sjuksköterskor och läkare har gemensam mottagning. Sjuksköterskan tar anamnes och förbereder patienten med kontroller och provtagning. Sedan kan doktorn göra en snabbare medicinsk bedömning tillsammans med sjuksköterskan.
– Genom det arbetssättet har antalet läkarbesök per doktor kunnat ökas, vilket förstås är väldigt bra. Sedan några månader har vi också teammottagning med fysioterapeut och läkare som vi upplever har ökat kvaliteten på patientbesöken mycket och även ökat tillgängligheten till läkarna, säger Lisa Knape.

Ring och kom – istället för väntelistor
I Edsbyn arbetar man sedan några år inte längre med väntelistor. Det nya arbetssättet har gjort listorna överflödiga och idag kan patienterna få snabb hjälp när de behöver det.
– Nämnde jag att vi har ”ring och kom”? Det betyder inga väntelistor utan patienterna får ringa när de behöver komma och får då tid samma dag. Det har ökat nöjdheten hos patienterna och vi riskerar inte längre att någon som skulle behövt vård får vänta flera veckor. Det ger ett större ansvar till patienterna men i de fall det behövs kan vi naturligtvis boka in återbesök eller nybesök även framåt i tiden, berättar Lisa Knape.

Plats för fler läkare i Södra Hälsingland
– Det finns ett behov både av färdiga specialister och av ST-läkare här i området. Det pågår ett stort utvecklingsarbete i vårt verksamhetsområde och för mig och andra som är intresserade av att vara med och påverka utvecklingen och arbetssätten finns det väldigt bra möjligheter att göra det. Det märks att vi är något bra på spåren i och med att det blir fler och fler utbildningsläkare som söker sig till regionens hälsocentraler, avslutar Lisa Knape.

Primärvården i Södra Hälsingland
Primärvården i Södra Hälsingland tillhör primärvården i Region Gävleborg och består av hälsocentralerna i Alfta, Arbrå, Baldersnäs, Edsbyn, Kilafors, Linden och Söderhamn. Primärvården i Södra Hälsingland kännetecknas av utvecklingsarbete, alternativa arbetssätt, att personalens förslag tas tillvara samt teamarbete där alla kompetenser är viktiga.

Kontakta oss gärna för mer information:
Primärvården i Södra Hälsingland
Verksamhetschef
Jörgen Tranevik
Tel: 070-600 31 56
jorgen.tranevik@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se