Presentation

Unikt samarbete om patientsäkerhet

Publicerad 1 november 2017
Jon Ahlberg, föreläsare och specialist inom patientsäkerhet, har utformat 12 kortfilmer om hur vårdpersonal bör arbeta med vårdrutiner och patientsäkerhet.
Jon Ahlberg, föreläsare och specialist inom patientsäkerhet, har utformat 12 kortfilmer om hur vårdpersonal bör arbeta med vårdrutiner och patientsäkerhet.

Bemanningsföretaget Rent-A-Doctor har tillsammans med föreläsaren och specialisten inom patientsäkerhet Jon Ahlberg utformat 12 kortfilmer om hur vårdpersonal bör arbeta med vårdrutiner och patientsäkerhet.

Inledningsvis är filmerna avsedda för företagets konsulter, men framöver kan de komma att erbjudas till exempelvis universitet och sjukhus.
– Läkare har i alla tider arbetat för att bota, lindra och trösta men aldrig skada. Ett ofta använt citat lyder: förr var medicinen ineffektiv, långsam och ofarlig, nu är den effektiv, snabb och farlig. Det är bakgrunden till att det uppstått ett behov av ett systematiskt patientsäkerhetsarbete på alla nivåer i hälso- och sjukvården, berättar kirurgen Jon Ahlberg, som arbetat med patientsäkerhetsfrågor i över 15 år i Sverige och i Kenya.
– Förr talade man om kvalitetsarbete såsom tillgänglighets- och servicefrågor, men det gav en ofullständig bild av situationen på sjukhusen. Därför tog jag och en kollega initiativ till en kvalitetsredovisning som tog hänsyn till vårdtider, dödsfall under sjukhustiden och mycket annat. Denna redovisning blev upptakten till vad vi idag kallar patientsäkerhet, säger Jon Ahlberg.

Vill medvetandegöra
Idag är Jon en aktiv föreläsare inom området. Han tar i huvudsak sina uppdrag från Rent-A-Doctor, och då företaget närmade sig honom med ett förslag om korta informationsfilmer om patientsäkerhet startades ett unikt samarbete.
– Vi är medlemmar i bemanningsföretagen och ISO-certifierade och då blir kvalitetsarbete synnerligen viktigt. Vissa tror fortfarande att bemanningsläkare utgör ett problem för patienternas välmående, men vi anser att det är tvärtom. Därför vill vi bidra med vad vi kan för att höja patientsäkerheten och medvetandegöra våra konsulter. Detta blir viktigt inte minst på grund av den allt ökande digitaliseringen – vi för våra samtal i ett nytt medium och då hamnar kommunikation i fokus på ett helt nytt sätt, betonar Niklas Lindberg, affärsenhetschef vid Rent-A-Doctor.

Riskerna förändras
Filmerna är mellan sex och tolv minuter långa och är avsedda för att anslutna konsulter enkelt ska kunna ta del av dem, exempelvis under resan till jobbet.
– Vi blandar praktiska fall och åtgärder, så att våra läkare både får vetskap och redskap för att kunna utveckla sitt sätt att arbeta. I framtiden hoppas vi på att kunna dela med oss av detta material – riskerna idag ser markant annorlunda ut än förr och det finns fortfarande vårdutbildningar som inte hunnit ikapp. Då är dessa filmer ett utmärkt sätt att få sig de viktigaste aspekterna till livs, avslutar de.

Rent-A-Doctor
Rent-A-Doctor vuxit till ett av de största och marknadsledande vårdbemanningsföretagen i Sverige. Företaget ser till varje enskild konsults behov med hjälp av engagerad och kunnig personal som gör det lilla extra. Rent-A-Doctor öppnar dörrar för sina konsulter och är därför det självklara förstahandsvalet som arbetsgivare.

Rent-A-Doctor
Fyrverkarbacken 28
112 60 Stockholm
Tel: 08-54 58 50 50
work@rentadoctor.se
www.rentadoctor.se