Presentation

Blomstra som läkare inom Sörmlands psykiatriska vård

Publicerad 18 april 2018
Sofia Mossfeld är enhetschef för BUP Sörmlands intensivmottagningar i Nyköping och Eskilstuna. Foto: Kristin Sipilä

Sörmlands psykiatriska vård erbjuder sina läkare ett stimulerande arbetsklimat i en stabil och stöttande organisation, med korta beslutsvägar och stor variation. Här finns gott om tid till återhämtning och en generös inställning till fortbildning.

Barn- och ungdomspsykiatern Sofia Mossfeld är enhetschef för BUP Sörmlands intensivmottagningar i Nyköping och Eskilstuna. Mottagningarna startades för cirka ett år sedan och Sofia berättar att arbetet med att utforma den nya verksamheten fortsatt är i full gång.
– Dels har vi hand om akuta patienter och dels stöttar vi i pågående ärenden då det behövs intensiva insatser, exempelvis täta besök i hemmet. Eftersom vi är en förhållandevis ny enhet formar vi våra egna arbetssätt; vi är i ett skede där vi kan tänka fritt och upptäcka vad vi behöver komplettera med. Det är fantastiskt roligt och skapar förutsättningar för oss att hjälpa patienterna på ett sätt som man inte kan inom öppenvården.

Har stor nytta av sina kunskaper
Inledningsvis specialiserade sig Sofia i internmedicin men bytte bana efter genomförd ST, startade om och blev för sex år sedan färdig barn- och ungdomspsykiater. Hon har arbetat både på mindre landsortssjukhus och universitetssjukhusen i Umeå och Uppsala. Hon betonar att det förvisso finns flera fördelar med de större inrättningarna, men att hon absolut föredrar de mindre sjukhusens möjligheter att påverka hur vården bedrivs.
– Det är nära mellan människa och beslut i Sörmland och det märks inte minst inom barnpsykiatrin. Här blir jag lyssnad på utifrån min kompetens, mina idéer får gensvar. Som barnpsykiater har jag förmånen att få arbeta i team med andra professioner, såsom kuratorer, sjuksköterskor och psykologer. Jag är en pusselbit i helhetsarbetet kring patienten och det är både meningsfullt och lärorikt.

Utvecklande yrkesroll
Förutom det kollegiala utbytet betonar Sofia att det finns en mängd formella vägar att gå för att fortbildas och göra karriär. Förutom medicinsk fortbildning har hon genomgått utbildning i KBT och psykodynamisk psykoterapi.
– Det går verkligen att blomstra i sin roll som läkare här i Eskilstuna. Man är ensam om sin medicinska kompetens och har en tydlig roll. Barnpsykiatri är en förhållandevis ung specialitet och det finns stora möjligheter till förändring och förbättring. Ibland kan det vara utmanande, men vi stöttar och tar hand om varandra.

Stöttande och öppet klimat
Vägg i vägg med den psykiatriska intensivmottagningen i Nyköping ligger jourmottagningen för den psykiatriska vården i upptagningsområdet Nyköping. Magnus Eneberg, chefsöverläkare och läkarchef inom vuxenpsykiatrin vid Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset och delansvarig för akutverksamheten, poängterar att det stöttande klimatet genomsyrar arbetet oavsett nivå.
– Vi har en utmärkt jourverksamhet med öppen dialog och intresserade och lyhörda bakjourer. I egenskap av chef strävar jag hela tiden efter att alla ska kunna känna sig trygga som primärjour och för att vi ska ha ett lärande klimat
– det gagnar både oss i personalen och patienterna. Vi har en tydlig struktur med regelbunden återkoppling – man vet aldrig hur ett jourdygn kommer att se ut och precis som Sofia säger kan det ibland vara tungt, så då är det viktigt att vi får chansen att prata av oss och stödja varandra. Jag är övertygad om att vårt goda klimat och kollegiala gemenskap är en stor anledning till att vi har väldigt god bemanning av ST-läkare, något som medför en väl fördelad arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning.

Omväxlande och utvecklande
Magnus berättar att det varierade upptagningsområdet medför att läkarna får möta allt från missbrukspatienter till patienter med depressioner eller psykoser, vilket innebär nära kontakter även med externa instanser, som socialtjänsten.
– Vi har kontakt med många olika professioner för att göra ett bra jobb. Nyköpings upptagningsområde gränsar till över ett halvdussin mindre kommuner och det medför att vi behöver samordna vårdplaneringen med representanter från de olika kommunerna. Förutom ett psykiatriskt omvårdnadsteam som gör hembesök som uppföljning på jourbesök har vi även ett akutvårdsteam på plats i jouren som stöd till primärjouren, så det är en väldigt dynamisk arbetssituation med stor utvecklingspotential. Det är spännande, omväxlande och utvecklande, avslutar han.

Magnus Eneberg, chefsöverläkare och läkarchef inom vuxenpsykiatrin vid Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset. Foto: Marie Linderholm
Psykiatrin, Landstinget Sörmland
Psykiatriska kliniken i Nyköping / Katrineholm inom Landstinget Sörmland består av tre öppenvårdsmottagningar, en allmänpsykiatrisk avdelning, en avdelning för psykiatrisk intensivvård/ beroendevård och en psykosenhet med tillhörande mottagning. Med hjälp av mobila team kan vi åka på hembesök vid behov. Förutom det finns Beroendecentrum som riktar sig till personer med narkotikamissbruk och missbruk i kombination med svår psykiatrisk problematik, samt en ätstörningsmottagning.
BUP tar emot barn och ungdomar i åldern 0–17 år. BUP Sörmland är en klinik, med mottagningar i Eskilstuna och Nyköping. På BUP bedrivs ett kvalificerat barn- och ungdomspsykiatriskt bedömnings- och behandlingsarbete. Arbetet sker i tvärprofessionella team med specifik kompetens. Bedömning, vård och behandling sker i nära samverkan med barnet eller ungdomen och familjen.

Kontaktperson vid rekryteringsfrågor:
Anna Fagerlund
Tel: 0155-24 74 79
E-post: anna.fagerlund@dll.se

Verksamhetschefer:
VUP Nyköping/ KSK Johan Hellström
Tel: 0155-24 54 74
VUP MSE-TF Kristina Boström
Tel: 016-10 31 26
jobbahososs@dll.se
www.landstingetsormland.se