Presentation

Uppsala i frontlinjen för en effektiv och nära vård

Publicerad 18 april 2018

Fredrik Settergren, distrikts­läkare och verksamhetschef på Samariterhemmet i Uppsala. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Fredrik Settergren, distrikts­läkare och verksamhetschef på Samariterhemmet i Uppsala. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
En stark och effektiv nära vård, organiserad efter patientens behov och med digitala lösningar i framkant. I Region Uppsala sker just nu en kraftfull satsning på primärvården.
– Här finns en fantastisk framåtanda och det händer enormt mycket.

Det säger Fredrik Settergren, distriktsläkare och verksamhetschef på Samariterhemmet i Uppsala. Fredrik blev färdig specialist i allmänmedicin 2008 och kom till primärvården i Uppsala 2014. Under det senaste dryga året har frågan om att utveckla primärvården drivits målmedvetet, såväl av förvaltningsledning som från politiskt håll, med Göran Stiernstedts utredning ”Effektiv vård” som utgångspunkt. Resultatet är ett tydlig fokus på primärvården och en inställning som genomsyras av insikten om den nära vårdens centrala roll i vårdkedjan.
– Vår förvaltningsdirektör är själv distriktsläkare vilket är en otroligt stor fördel i förändringsarbetet. Det finns en stor kunskap och djup förståelse för primärvården på högsta ledningsnivå och det ger resultat, säger Fredrik.

Starkare samarbete
Ett led i att utveckla primärvården är att effektivisera vårdflödena mellan den öppna och slutna vården och mellan sjukvården och kommunerna, med ett förstärkt samarbete utifrån de nationella kliniska kunskapsstöden och vårdriktlinjerna. Allt från mobila team till digitala lösningar är av stor betydelse. Region Uppsala ligger i framkant när det gäller att undersöka vilka delar av vården som kan effektiviseras och göras mer tillgängliga med hjälp av it. I vår införs exempelvis videomöten mellan läkare och patient.
– Digital vård ersätter inte den traditionella vården, men kan vara ett komplement som passar vissa patienter. Det handlar hela tiden om att vård ska ske på rätt nivå och utifrån den enskilda patientens behov, förklarar Fredrik.
En annan förändring är att Primärvårdsförvaltningen och Hälsa och habilitering slagits ihop för att skapa en mer sammanhållen organisation. Namnet på den nya förvaltningen är Nära vård och hälsa.
Det har även skapats ett akademiskt primärvårdscentrum för att främja intresset för primärvården och stärka FoU och samarbetet med universitetet.
– I Region Uppsala har vi gjort allvar av att ställa om sjukvården och anpassa den efter dagens och framtidens behov och utmaningar. För allmänläkare och ST-läkare som vill vara med och driva dessa frågor och utveckla primärvården är det en väldigt spännande tid. Här får man gehör för goda idéer och har verkligen chans att göra avtryck.

Primärvården, Region Uppsala
I framtiden behöver vi anpassa hälso- och sjukvården efter nya behov och utmaningar. Region Uppsala arbetar tillsammans med utredaren Göran Stiernstedt mot målet en effektiv och nära vård 2030, vilket innebär att förutsättningar för individuella lösningar ska skapas. Hälso- och sjukvården ska komma närmare patienter och invånare i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt. Primärvården stärks i hela länet och satsningen skapar många spännande karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister i allmänmedicin.
www.regionuppsala.se