Då ska bemanningsföretag anlitas

Publicerad 6 november 2018
Text: Redaktionen

84 procent anser att bemanningsföretag ska kunna anlitas av sjukvården. Bemanningsföretag ska främst anlitas vid hög arbetsbelastning, för att täcka vakanser och hålla vårdplatser öppna.

I vilka sammanhang anser du att läkare från bemanningsföretag ska anlitas av
sjukvården? Ange gärna flera.

1. Vid hög arbetsbelastning, för många patienter per läkare
2. För att täcka vakanser
3. För att kunna hålla vårdplatser öppna
4. Vid sjukfrånvaro
5. Vid semestertider
6. För en få en viss specialistkompetens till en sjukvårdsenhet
7. För att tillföra erfarenhet/handledningskunskap till sjukvårdsenheten (om det saknas)
8. För att kunna hantera det dagliga patientflödet och uppfylla vårdgarantin
9. Läkare från bemanningsföretag ska aldrig anlitas
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.