Presentation

Närhälsan startar kliniskt träningscentrum för primärvården

Publicerad 6 november 2018
Handledarna Nikos Georgiannos, Mohamed Boraa Diabei och Parminder Singh under ett utbildningstillfälle. Foto: Ulf Ekström
Handledarna Nikos Georgiannos, Mohamed Boraa Diabei och Parminder Singh under ett utbildningstillfälle. Foto: Ulf Ekström

På Närhälsans Utbildningsvårdcentral i Fristad har det pågått en unik satsning med läkarutbildning som har belönats med flera priser. Innovationsarbetet fortsätter med två nya enheter, Kliniskt TräningsCentrum (KTC) och LäkarKonsultCenter (LKC).

För fem år sedan startade Närhälsan Fristad projektet Utbildningsvårdcentral. Huvudsyftet var i början att möta den läkarbrist som finns i Sverige och introducera rekryterade allmänläkare från andra EU-länder till svensk sjukvård. Sedan dess har det hänt en hel del.
Numera erbjuds kompletterande utbildning och kompetensvärdering för läkaren oberoende i vilken steg i karriären hen befinner sig.
– Det är förstås väldigt roligt att vårt arbete skapar ringar på vattnet. Utmärkelserna ser jag som en bekräftelse på att det vi gör är bra, säger Gudrun Greim, medicinsk rådgivare för Närhälsan området V7 och projektledare för KTC.
– Verksamheten har utvecklats över tid och inom kort öppnas Sveriges första kliniska träningscentrum för primärvården med olika övningsstationer särskilt anpassade för primärvårdens behov och i samråd med studierektorsenheten, säger Gudrun Greim.
– Det unika med vårt koncept är att läkarna inte bara får möjlighet att lära sig koder, rutiner och regler på teoretisk nivå utan direkt kan träna sina färdigheter först i primärvårdens simulationsmiljö och sedan i verkligheten på en riktig vårdcentral säger Nikos Georgiannos.
Nikos Georgiannos, specialist i allmänmedicin från Grekland, var en av läkarna i den första läkarkullen 2014. Idag är han utbildningsledare för Utbildningsvårdcentralen samt medicinsk rådgivare och samordnare för LäkarKonsult-Center, en ny enhet som förväntas bidra till omställningen till en god och nära vård.
Gudrun Greim påpekar att primärvården i Sverige står inför stora utmaningar och att den nationella visionen är att skapa en bredare primärvård, nära samhället.
– Detta är även vår utmaning. Ett led i det arbetet är vår nya verksamhet, Läkar-KonsultCenter som skapar utrymme inte bara för allmänläkare utan även för andra specialister.

Individanpassning
I utbildningen läggs stor vikt vid ämnen som kultur och struktur i den svenska sjukvården. Regelverk och språkträning är andra viktiga områden.
– All utbildning individanpassas. Vi glömmer inte bort att bakom varje läkarrock finns en människa som nyss har flyttat till ett nytt land, med allt vad det innebär. Just nu har vi sex specialistläkare i utbildning som i början av nästa år ska börja på LäkarKonsultCenter och områdets vårdcentraler, säger Nikos Georgiannos.
Marius Janulevicius, specialist i internmedicin, som kom till Sverige i våras är en av läkarna som nästan är klar med sin introduktionsutbildning.
– Jag har tidigare arbetat på sjukhus i Litauen. Inom primärvården och i Sverige är det lite annorlunda, så jag behöver lära mig nya regler, riktlinjer, nya läkemedel och inte minst det svenska språket.
Det senare behärskar Marius redan mycket bra. Sedan en tid tillbaka arbetar han ett par dagar i veckan på Tranemo vårdcentral.
– Visst, det är en stor utmaning att arbeta som läkare i ett annat land men jag har fantastiska handledare, trivs mycket bra i verksamheten och ser fram emot mitt framtida arbete på LäkarKonsultCenter.

Framtid
Närhälsan Fristad har fram tills idag slussat igenom 70 läkare på olika nivåer till den svenska sjukvården. Gudrun Greim menar att Utbildningsvård-centralen, Kliniskt TräningsCentrum och LäkarKonsultCenter kan spela en viktig roll på lokal och regional nivå. Erfarenheter som har samlats kan bidra till att optimera samarbete mellan primärvården och andra vårdnivåer.
– Att sammanfoga dessa världar är en stor utmaning där jag tror att vi med vårt LäkarKonsultCentrum kommit rätt så långt. Min vision är att vi inom vården ska jobba mer tillsammans oavsett vilken vårdenhet man kommer ifrån. Det talas mycket om jämställd vård för patienterna, men att ha jämställda medarbetare är minst lika viktigt.
Nikos Georgiannos instämmer och flikar in att områdets förbättringsarbete alltid haft långsiktiga mål.
– Vi vill kunna erbjuda våra patienter god och nära vård. Utbildningsvårdcentralen, KTC och LKC är våra innovativa verktyg i det arbetet.

Läkare sökes till Närhälsan. Läs mer och ansök här

Gudrun Greim, Nikos Georgiannos och Marius Janulevicius på Närhälsan. Foto: Ulf Ekström
Gudrun Greim, Nikos Georgiannos och Marius Janulevicius på Närhälsan. Foto: Ulf Ekström
Närhälsan, Västra Götalandsregionen
Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen, är med cirka 6 500 medarbetare och hundratals mottagningar störst i Sverige på primärvård. Närhälsan driver verksamhet inom både beställd vård och vårdval, och i all verksamhet vill vi erbjuda god service och vård med hög kvalitet.

Marita Bäck, PV chef Närhälsan område V7.
Ulrika Classon, Verksamhetschef Närhälsan Fristad Vårdcentral & Utbildningsvårdcentral.
Zoitsa Koltsida, Enhetschef LäkarKonsultCenter.

www.narhalsan.se/