Presentation

Patienten alltid i fokus på Janssen

Publicerad 6 november 2018
Kristina Sandström, medicinsk direktör och Marlene Mozart, medicinsk rådgivare på Janssen. Foto: Johan Marklund
Kristina Sandström, medicinsk direktör och Marlene Mozart, medicinsk rådgivare på Janssen. Foto: Johan Marklund

Janssens mest grundläggande värdering är att först och främst verka för patienten och personal i sjukvården.
Här finns ledande forskning inom ett brett spektrum av områden och läkare spelar en viktig roll som länk till den kliniska vården.

I motsats till den rådande trenden, där många läkemedelsbolag väljer att nischa sig inom allt smalare områden, fortsätter Janssen att spänna över ett brett fält, med banbrytande forskning och läkemedel i den absoluta framkanten. Företaget utvecklar läkemedel inom fem områden: psykiatri/CNS, onkologi, infektion, immunologi samt kardiovaskulära och metabola sjukdomar.
– Detta är en enorm styrka och ger oss en unik position, både vad gäller kvaliteten på vår forskning och de karri-ärmöjligheter som vi kan erbjuda, säger Kristina Sandström, medicinsk direktör för Janssen i Norden.

Nära klinisk vård
Janssen är oerhört kunskaps- och forskningsintensivt och har ett tätt samarbete med den kliniska vården, i Sverige och internationellt. Det innebär att det finns ett stort behov av medicinskt kompetent personal med klinisk erfarenhet. Det finns spännande karriärmöjligheter både för disputerade läkare och för sådana som saknar forskningsbakgrund. Det är en fördel att ha specialistkompetens eller erfarenhet av det medicinska område man ska arbeta inom, men det viktiga är den breda medicinska kompetensen, framhåller Kristina Sandström.
– En läkarexamen ger i sig en god vetenskaplig bakgrund. Vi söker en mix av personer och det viktiga är den kollegiala förståelsen och att man är öppen och nyfiken på att utveckla framtidens vård och behandlingsformer. Här jobbar vi nära den kliniska verkligheten och ser tydligt hur forskning kommer patienterna tillgodo, säger Kristina, som själv har en bakgrund som forskare inom immunologi.
En viktig funktion för läkare är rollen som medicinsk rådgivare där man arbetar som vetenskaplig kontaktperson till hälso- och sjukvården.
– Det är en stödjande, rådgivande och undervisande roll, där vi samverkar nära med den kliniska verksamheten och med myndigheter, berättar medicinske rådgivaren Marlene Mozart. Marlene är specialist i internmedicin och hematologi och hade arbetat som sjukhusläkare i 25 år när hon för två år sedan kom till Janssen.
– Jag ville pröva något nytt och arbeta bredare. Som medicinsk rådgivare kan jag bidra till att nya, effektiva behandlingar snabbare kommer patienterna till nytta.
Janssen är framstående inom onkologi och Marlene konstaterar att det under hennes karriär har skett stora framsteg i behandlingen av olika former av blodcancer. Immunterapi och innovativa, skräddarsydda mediciner har revolutionerat behandlingsresultaten.
– Många former av leukemi som tidigare hade mycket dålig överlevnad har idag blivit behandlingsbara sjukdomar. Ofta kan vi nu antingen bota patienten eller kontrollera sjukdomen effektivt, så att patienten kan leva med sin cancer som en kronisk sjukdom. Det är enormt roligt att vara en aktiv del av den utvecklingen, säger hon.

Drivs av credo
Janssen är verksamt i över 150 länder, spritt över fem kontinenter och är en del av Johnson & Johnsonkoncernen, som är världens största läkemedelskoncern. Det öppnar upp för en rad karriärmöjligheter, i Sverige och utomlands. Förutom som medicinsk rådgivare kan läkare arbeta med exempelvis forskning eller marknadsföring.
– Det finns många möjligheter, både här i Norden och globalt, beroende på vilka intressen och drivkrafter man har. Tack vare vår storlek kan vi erbjuda en rad spännande uppdrag, säger Kristina.
Janssen drivs än idag av sitt credo som formulerades för 75 år sedan, berättar Kristina och Marlene. Det slår fast att företagets skyldigheter först och främst är till patienten och personal i sjukvården, samt föräldrar och anhöriga som använder företagets produkter. Därefter kommer ett starkt ansvar för de egna anställda och för samhället i stort. Om allt detta uppfylls så kommer framgången även aktieägarna tillgodo.
– Det är nog unikt med ett så tydligt levande credo. Vi lever som vi lär och våra värderingar präglar hela vår verksamhet och företagskultur.

Läs mer om våra lediga tjänster här

Janssen
Janssen är en del av Johnsson & Johnsson- koncernen och har verksamhet i mer än 150 länder världen över med närmare 40 000 medarbetare. Janssen har funnits i Norden sedan 1956 och är medlem i de nordiska läkemedelsindustriföreningarna. Företaget finns i alla fem nordiska länder.

Janssen
Box 4042
169 04 Solna
Besöksadress: Kolonnvägen 45
Tel: 08-626 50 00
www.janssen.com/sweden/