Presentation

Bidra till framtidens behandlingar på Merck

Publicerad 1 maj 2019
Petra Bergman, Justine Fuchs och Petra Sandholm på Merck. Foto: Johan Marklund
Petra Bergman, Justine Fuchs och Petra Sandholm på Merck. Foto: Johan Marklund

I över 350 år har Merck varit en pionjär för bättre hälsa och livskvalitet. Merck är ett globalt företag, med stark fokus på FoU och innovativa läkemedel. För dig som är läkare eller forskarutbildad finns många spännande karriärmöjligheter i Sverige och internationellt.

Merck grundades 1668 av den tyske apotekaren Friedrich Jacob Merck och är världens äldsta fortfarande verksamma läkemedelsföretag. Utmärkande för Merck är en stark entreprenörsanda och att ständigt arbeta i frontlinjen för att utveckla behandlingar mot svåra sjukdomar. Mercks forsknings- och terapiområden omfattar multipel skleros, onkologi, immunonkologi, immunologi, fertilitet och tillväxthormon.
– Merck är mycket forskningsintensivt, med många innovativa läkemedel och mycket i vår ”pipeline”. Det är väldigt roligt att vara en del av den utvecklingen, säger Petra Bergman, som är disputerad biomedicinare. Hon kom till Merck 2017 som Medical Science Liaison inom neuroimmunologi med särskild fokus på MS, ett arbete som innebär nära samarbete med den kliniska sjukvården.

Jobba internationellt
Merck har en stark internationell prägel, med verksamhet i 66 länder. Här finns stora möjligheter till kortare eller längre internationella uppdrag. Det är något som fransyskan Justine Fuchs har tagit fasta på. Justine tog examen som farmaceut (PharmD) i Frankrike och började kort därefter på Merck i Lyon. Hon befinner sig för närvarande i Stockholm på ett fyra månader långt uppdrag som Medical Advisor inom onkologi.
– Det är en chans att arbeta mer ute på fältet och lära mig om sjukvården i Sverige. Internationella uppdrag vidgar perspektiven och bidrar till att vi kan dela best practice inom företaget och lära oss av varandra. Det är väldigt utvecklande, både på ett professionellt och personligt plan, säger hon.

Digital hälsa
En sak som Justine kommer att ta med sig hem till Frankrike är den digitala utvecklingen på Merck i Sverige. Petra Sandholm är projektansvarig inom digital hälsa på Merck.
– Merck i Sverige ligger i fronten för den digitala utvecklingen och det sker väldigt mycket. Bland annat utvecklar vi en robot som screenar för olika sjukdomar, berättar hon.
Alla tre lyfter fram att Merck är en innovativ och dynamisk arbetsplats, där man kan pröva på olika uppdrag och arbeta flexibelt, exempelvis som Petra Bergman som jobbar från hemmet i Malmö när hon inte besöker kliniska verksamheter.
– Här finns stora möjligheter för läkare och forskare med intresse, driv och vilja att vara med och utveckla framtidens läkemedel och behandlingar.

Merck
Merck är ett ledande läkemedelsföretag inom onkologi, neurologi, fertilitet, endokrinologi och immunologi. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov av förbättrade behandlingsmetoder. Här finns karriärmöjligheter för läkare och forskarutbildade bland annat som medicinsk rådgivare, forskare och på chefsnivå. En lämplig bakgrund är klinisk erfarenhet och gärna också erfarenhet av forskning och kliniska prövningar.

Merck AB
Tel: 08-562 445 00
E-post: medinfo.nordic@merckgroup.com
www.merckgroup.com
www.merck.se

Merck logotype