Chefens tips: Gör annat

Publicerad 1 maj 2019
Text: Adrianna Pavlica

Yvonne Freund-Levi har lång erfarenhet av att vara ledare. Foto: Karl Gabor
Yvonne Freund-Levi har lång erfarenhet av att vara ledare. Foto: Karl Gabor
Teamarbete och egenvård är två viktiga ledord för chefer, enligt Yvonne Freund-Levi, som har gedigen erfarenhet av ledarskap i vården.

Yvonne Freund-Levi är nytillträdd lektor i klinisk neurovetenskap vid Örebro universitet, överläkare i psykiatri i Region Örebro samt docent på KI. Hon är psykiatriker och geriatriker, kognitiv psykoterapeut och mindfulnessinstruktör, och har haft flera chefspositioner.
– Som ledare måste du vara en teamspelare. Det har varit en lång era av individualism, men den mentaliteten är på väg att försvinna. Det är inte bara mitt och jag som ska framträda, utan man måste ha ett gemensamt mål för hela gruppen, säger Yvonne Freund-Levi.

Fysiska möten
Ett bra sätt är enligt henne att blanda både kön och generationer, för att få till olikt tänkande i gruppen. Det måste också finnas tid för reflektion.
– Det går inte att kommunicera endast via mejl eller sms, det blir en anorektisk kommunikation. Man behöver också träffas fysiskt.
Yvonne Freund-Levi har gått två chefsutbildningar via Handelshögskolan i Stockholm.
– Det gjorde att jag fick upp ögonen för komplexiteten i att vara chef. Man har ansvar för olika yrkesgrupper och ekonomin och ställs inför utmaningar på både mikro- och makro­nivå.

Bollplank viktiga
För chefer är det enligt Yvonne Freund-Levi viktigt att ha kontakt med andra ledare.
– Man kan ha lunchmöten med varandra över Skype och bolla svåra frågor och etiska dilemman, det är jätte­viktigt att ha det bollplanket.
Något som Yvonne Freund-Levi betonar är vikten av egenvård. Fysisk aktivitet och nyttig kost är en viktig grund att stå på – samt att ha ett nätverk utanför själva professionen.
– Gör något som är så långt bort från yrkeslivet som möjligt, gärna något som stimulerar andra delar av hjärnan, som till exempel musik eller dans. Man måste ha möjlighet att tanka energi någonstans. Det är jätteviktigt att yrkeslivet inte blir hela livet.
Yvonne Freund-Levi beskriver det också som en viktig arbetsledande funktion att uppmuntra medarbetare att ta hand om sig själva.
– Det är som med syrgas på flygplan: man måste hjälpa sig själv först och sedan patienten. Om man är sönderstressat och inte äter och sover bra så märks det i patientkontakten. Det handlar hela tiden om att möta utmaningar med någon form av balans.