Presentation

Geriatriska enheten – framtidsenhet på Mälarsjukhuset

Publicerad 1 maj 2019
Margurette Friman, ST-läkare, Therese Lundin, verksamhetschef, Martina Tovola, specialistläkare och Anna Living, ST-läkare på Geriatriska avdelningen på Mälarsjukhuset. Foto: Pierre Pocs
Margurette Friman, ST-läkare, Therese Lundin, verksamhetschef, Martina Tovola, specialistläkare och Anna Living, ST-läkare på Geriatriska avdelningen på Mälarsjukhuset. Foto: Pierre Pocs

Geriatriska enheten på Mälarsjukhuset har under senare år haft stort fokus på kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Snart går flytten till nyrenoverade lokaler och i maj blir avdelningen första verksamheten utanför storstadsområdet som Silviacertifieras.

I slutet av maj blir Geriatriska enheten på Mälarsjukhuset Silviacertifierad, vilket är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet kvalitetsarbete.
– Vi har flera personer som arbetar hos oss som är drivande i utvecklingsarbetet på geriatriken. Förbättringsarbetet fick ny fart efter att hela personalstyrkan genomgick Stiftelsen Silviahemmets demensutbildning. Utbildningen gjorde att vi fick en gemensam kunskapsbas i omhändertagandet av kognitivt sviktande patienter men också att vi fick en tydligare målbild i hur vi vill arbeta tillsammans framöver, berättar Anna Living, ST-läkare på avdelningen.
Efter avslutade läkarstudier i Lund arbetade Anna, som har rötterna i Mälardalen, kvar i Skåne.
– Efter några år längtade jag hem och fick höra att geriatriken i Eskilstuna var välfungerande så jag sökte mig hit och trivs väldigt bra. Arbetet är varierande och samarbetet mellan de olika delarna av geriatriken fungerar bra liksom samarbetet med internmedicin och övriga kliniker.
En av de stora fördelarna med arbetet på geriatriken menar Anna, är variationen i arbetet.
– Jag möter patienter med olika sjukdomar som ofta inte riktigt kan förmedla vad de lider av, vilket gör att jag som kliniker behöver tänka till, fundera ett varv extra och ta beslut utifrån just den patient jag har framför mig. Det är ett spännande och utmanande arbete, både medicinskt sett och ur ett etiskt perspektiv.
Hon får medhåll av kollegan och ST-läkaren Margurette Friman.
– Här finns alla möjligheter att utveckla sig. Vi arbetar utifrån en personcenterad vård där vi även måste ta hänsyn till sociala faktorer, dels arbetar vi i team med sjuksköterskor och paramedicinare, vilket är utvecklande i sig.
Margurette berättar att hon under första tiden som ST-läkare på geriatriska avdelningen arbetade vid sidan av en överläkare.
– Jag fick ta mer ansvar allt eftersom tiden gick. Här finns alla förutsättningar om man gillar utmaningar ssom att ronda och ha patienter som följs upp via avdelningens mobila team. Här har jag som läkare också möjlighet att åka på hembesök och följa upp efter utskrivning om det behövs, vilket gör det möjligt att följa hela vårdförloppet på ett bra sätt.
Martina Tovola var redan erfaren specialist när hon för tre år sedan sökte sig från en tjänst på universitetssjukhuset i Prag till geriatriska enheten på Mälarsjukhuset. Ett beslut hon inte ångrat.
– Det är stor skillnad, i Tjeckien är geriatrik mer eller mindre synonymt med långvård. Här finns såväl minnesmottagning, geriatrisk mottagning samt en mobil äldre-akutmottagning. Jag arbetar numera främst med akut geriatrik vilket är mycket utvecklande.

Satsar framåt
I samband med den förestående ceremonin för Silviacertifieringen flyttar avdelningen till nyrenoverade lokaler som är bättre anpassade för geriatrisk inriktning, med bland annat enkelrum för alla patienter.
– Flytten kommer att innebära ett lyft även för arbetsmiljön eftersom lokalerna är mer funktionella och där egna rum kommer att förenkla vården, säger Therese Lundin, verksamhetschef, som berättar att geriatriken är en av sjukhusets framtidsenheter.
– Om fem år hoppas jag att verksamheten har stärkts ännu mer, att vi har fler läkare på avdelningen och verkligen kan erbjuda bra förutsättningar för norra länsdelens patienter. Siktet är inställt på att jobba ännu mer med nära-vård-konceptet där ambitionen är att så många som möjligt inte ska få vård i en sjukhussäng, utan kan få vård i hemmet eller i den boendeform som man har.
Både Martina, Margurette och Anna kan varmt rekommendera andra läkare att söka sig till den geriatriska enheten i Eskilstuna.
– Mälarsjukhuset har fördelen att vara lagom stort för att ha tillgång till bred kompetens och tillräckligt litet för att man ska känna de flesta kollegor, vilket underlättar. För att göra ett bra jobb inom geriatrik krävs samarbete med kollegor inom andra specialiteter och även inom teamet på avdelningen samt med patienter, anhöriga och kommunen. Det är ett väldigt roligt och givande sätt att arbeta, fastslår Anna.

Vi söker enhetschef och geriatriker till Mälarsjukhuset Eskilstuna. Klicka här för mer information och ansök

Geriatriken Mälarsjukhuset
Geriatriska avdelningen på Mälarsjukhuset är en avdelning med 20 vårdplatser. Vi kommer under 2019 flytta till nyrenoverade lokaler och har Silviacertifierat avdelningen som ett led i att kvalitetssäkra arbetet. Vi värnar om ett gott samarbete med kommunen och primärvården för att säkra god vård och omsorg efter utskrivning.

Mälarsjukhuset
Geriatriska avdelningen
633 49 Eskilstuna
Tel: 016-10 30 00
www.regionsormland.se

Sörmland Geriatrik logotype