Presentation
Nyköpings lasarett

Jobba med barn och ungdom i Nyköping!

Publicerad 9 maj 2023
Foto: Janne Höglund
Linus Nilsson, ST-läkare, Lidija Lucic, överläkare och Fredrik Lundqvist, överläkare på Nyköpings lasarett. Foto: Janne Höglund
Linus Nilsson, ST-läkare, Lidija Lucic, överläkare och Fredrik Lundqvist, överläkare på Nyköpings lasarett. Foto: Janne Höglund

På barn- och ungdomskliniken i Nyköping har du det mindre sjukhusets alla fördelar, samtidigt som du är en del av en större helhet. Här kan du både jobba brett och nischa dig inom olika områden.
– Jag är otroligt nöjd. Det är lätt att bli en del av teamet och det finns väldigt bra utvecklingsmöjligheter!

Det säger överläkare Lidija Lucic, specialist i barn- och ungdomsmedicin på Nyköpings lasarett.
Lidija kom till barn- och ungdomskliniken i Nyköping från hemlandet Kroatien för tre år sedan och det var lite av en slump att hon hamnade just här. Nu har hon inga planer på att flytta.
– Jag ville till en mindre stad och ett mindre sjukhus och jag har verkligen kommit rätt. Barnkliniken här är en enormt trevlig arbetsplats, det är väldigt bra stämning och det finns en stödjande och hjälpsam anda. Det har varit lätt för mig att komma som ny och jag trivs verkligen bra, framhåller hon.
Lidija får medhåll av sina kolleger Fredrik Lundqvist, överläkare, och Linus Nilsson, ST-läkare.
Fredrik kom till barn- och ungdomskliniken redan 1998 för att göra ST och har med undantag för en del kortare avbrott blivit kvar.
– Att jobba med barn och ungdom är det roligaste som finns, och här i Nyköping får man möjlighet att arbeta väldigt brett, med alla slags diagnoser. Ingen dag är den andra lik. På många större sjukhus är det ofta väldigt smalt och subspecialiserat och inte alls lika omväxlande. Samtidigt har man som läkare här möjlighet att nischa sig inom områden där man har ett specialintresse, berättar Fredrik, som arbetar mycket med diabetespatienter, medan Lidija har nischat sig inom allergi och astma.

Uppmuntras ta för sig
Linus började på Nyköping lasarett 2015 för att göra AT och har nu kommit ett knappt år in på sin specialisttjänstgöring. Han kombinerar sin ST-tjänst med att arbeta 30 procent som studierektor för AT-läkarna.
– Det är roligt att jag kan utveckla mitt intresse för pedagogik och kombinera det med det kliniska arbetet. Jag upplever att man uppmuntras att ta för sig och driva sina intressen, säger han.
Linus hann göra tre år som ST-läkare inom akutmedicin i Region Sörmland innan han bytte bana. Inom regionen är det fullt möjligt att byta specialitet för den som inte direkt ”hamnar rätt”.
– Barn- och ungdomsmedicin är det jag vill göra och så har det egentligen alltid varit ända sedan studietiden. Det är så meningsfullt och hoppingivande att kunna hjälpa patienter som har hela livet framför sig. En av fördelarna just här i Nyköping är att det ligger så strategiskt, med närhet till såväl Stockholm som Uppsala och Linköping. Vi kan dra nytta av all den kompetensen när det krävs en högre vårdnivå, och man lär sig enormt mycket som ST-läkare. Dessutom är Nyköping en väldigt trevlig, familjevänlig stad, framhåller han.

Kompetensutveckling
Region Sörmland erbjuder ett brett utbud av kompetensutveckling, både externt och internt, oavsett om du är färdig specialist eller under utbildning. Det finns också goda möjligheter till forskning.
– Jag har alltid fått beviljat när jag har ansökt om kurser och annat. Det ser jag som en stor fördel, säger Lidija.
Barn- och ungdomskliniken i Nyköping rekryterar nu nya, engagerade specialister och ST-läkare. Verksamheten består idag av mottagning, dagvårdsavdelning och jouruppdrag, men ska inom nära framtid även utökas med barnavdelning och slutenvårdsplatser.
– När barnavdelningen öppnar kommer man som ST-läkare att kunna göra det allra mesta på plats. Men även med dagens upplägg så behöver jag bara åka i väg för enstaka randningar, berättar Linus.
Vill du veta mer om vår verksamhet? Tveka inte att kontakta oss!

Region Sörmland – Barn- och ungdomskliniken

Barn- och ungdomskliniken Sörmland är en länsklinik med verksamhet vid länets tre sjukhus i Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm. På Nyköping lasarett finns många karriärmöjligheter för dig som är läkare, oavsett om du är färdig specialist eller gör din ST. Vi arbetar med visionen ”Sörmlands barn, trygga i våra händer” och strävar efter att ha hög kompetens hos personalen och att vi alltid har fokus på familjens rätt att få vara delaktig i vården av sitt barn.

Läs mer på: www.regionsormland.se