Presentation
Karolinska Tema Cancer

Tema Cancer erbjuder en hel värld av utvecklingsmöjligheter

Publicerad 9 maj 2023
Foto: Johan Marklund
Caroline Kamali, ST-läkare i onkologi vid Karolinska universitetssjukhuset och doktorand vid Karolinska Institutet. Foto: Johan Marklund
Caroline Kamali, ST-läkare i onkologi vid Karolinska universitetssjukhuset och doktorand vid Karolinska Institutet. Foto: Johan Marklund

– Om man vill kombinera kliniskt arbete med forskning på en onkologisk klinik med många olika utvecklingsmöjligheter är tipset att söka sig till Tema Cancer. Det säger Caroline Kamali, ST-läkare i onkologi vid Karolinska universitetssjukhuset och doktorand vid Karolinska Institutet.

Att arbeta som läkare inom Tema Cancer vid Karolinska universitetssjukhuset ger en hel värld av utvecklingsmöjligheter. Här erbjuds hela bredden av cancervård, från den enklare till den allra mest högspecialiserade. Caroline Kamali är ST-läkare på kliniken och har drygt ett år kvar tills hon är färdig specialist.
– Jag är även registrerad som doktorand på institutionen onkologi-patologi på Karolinska Institutet och forskar på lungcancer. Som en del av forskarutbildningen går jag också forskarskolan i epidemiologi för kliniker på Karolinska Institutet.
Att det var just onkologi som fångade Carolines intresse handlar främst om att det är en bred specialitet som erbjuder varierande uppgifter med mycket samarbete, både inom den egna kliniken och med andra specialiteter.
– Det är en rik utbildningsmiljö där man har chans att ständigt utvecklas. Arbetet känns dessutom väldigt meningsfullt och stimulerande, säger Caroline.

Självklart val
Efter att ha vikarierat på onkologen efter läkarstudierna och gjort klart AT på Karolinska universitetssjukhuset, var ST inom Tema Cancer ett naturligt nästa steg.
– För mig var det ett givet val att återvända till kliniken när jag var klar med min AT. Det är en fantastisk arbetsplats som bedriver högspecialiserad cancervård och forskning. Här finns en stor läkargrupp där alla stödjer varandra vilket bäddar för tillgång till bra handledning av erfarna och högspecialiserade kollegor. Extra plus är att få arbeta på ett Comprehensive Cancer Center, det första ackrediterade i Sverige.

Forskning
Onkologi är ett forskningsintensivt område som ger goda möjligheter att kombinera forskning med klinisk tjänstgöring.
– Forskningen ger mig drivkraft att arbeta kliniskt. En drivkraft som bottnar i en önskan om att bidra till vetenskap som gör skillnad för patienterna och ge bästa möjliga vård till varje patient.
Caroline har riktat in sin forskning på patienter med ALK-positiv lungcancer, en aggressiv och svårbehandlad cancerform som framförallt drabbar yngre människor där merparten, tvärtemot vad många tror, aldrig har rökt.
– Även om introduktionen av målriktade cancerläkemedel har förbättrat överlevnaden avsevärt för dessa patienter, är de kliniska fördelarna begränsade på grund av de primära och förvärvade resistensmekanismer som patienterna förr eller senare utvecklar. Mitt avhandlingsarbete handlar om att identifiera prediktiva och prognostiska markörer, både på klinisk och molekylär nivå, som har betydelse för överlevnad och behandlingssvar.

Framtid
Om allt går som Caroline vill och hoppas på kommer hennes forskning att bidra till ökad kunskap om optimal sekvensbehandling, bakomliggande resistensmekanismer och kontroll av hjärnmetastaser.
– Det övergripande målet är att identifiera biomarkörer för att på sikt kunna förbättra överlevnaden samt skräddarsy behandlingen för dessa patienter. Förhoppningen är att ALK-positiv lungcancer med forskningens hjälp ska förvandlas till en kronisk sjukdom.

Individanpassning
Dagens cancervård är ett extremt expansivt, spännande och komplicerat område där det nästan dagligen godkänns nya behandlingar som möjliggör skräddarsydd behandling utifrån varje patients sjukdomsprofil och individuella grundförutsättningar.
– Rätt behandling till rätt patient kan vara avgörande för gränsen mellan kurativ och palliativ vård. Förhoppningen är att med hjälp av forskning kunna förbättra överlevnadssiffrorna ännu mer i framtiden. Vad gäller lungcancer hoppas jag på en etablerad screening för att hitta sjukdomen i tid och en ökad förståelse för resistensmekanismer som uppkommer vid behandlingarna, avslutar Caroline.

Tema Cancer – Karolinska universitetssjukhuset

Inom Tema Cancer utreds, behandlas och vårdas patienter med malign tumörsjukdom. Här bedrivs många kliniska studier i olika faser. Vi behandlar även patienter med godartade tillstånd inom bland annat urologi, endokrinologi, hematologi och koagulation vilket ger många olika utvecklingsmöjligheter och karriärspår. Vi välkomnar fler kollegor som väljer onkologi som specialitet för att möta nuvarande och kommande utmaningar inom cancervården.

Tema Cancer
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-123 700 00
www.karolinska.se