Presentation
PMI Huddinge Karolinska

Utvecklas, utmanas och trivs på PMI!

Publicerad 9 maj 2023
Foto: Fredrik Hjerling
Malin Hansson, ST-läkare och Peter Szentivanyi, specialistläkare i anestesi- och intensivvård på PMI vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Foto: Fredrik Hjerling
Malin Hansson, ST-läkare och Peter Szentivanyi, specialistläkare i anestesi- och intensivvård på PMI vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Foto: Fredrik Hjerling

– Verksamheten på PMI omfattar många olika sjukdomar och medicinska tillstånd. Här möts många olika specialiteter där kombinationen av bredd och spetskompetens gör jobbet både utvecklande, utmanande och roligt, säger Malin Hansson, ST-läkare i anestesi- och intensivvård.

På perioperativ medicin och intensivvård, PMI, vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge kan en vanlig arbetsdag bestå av både planerade rutiningrepp och akuta, högspecialiserade operationer där världsledande kirurger inom ett visst medicinskt område kallats in för att leda operationsteamet. För anestesi- och intensivvårdsläkare utgör arbetsmiljön en plattform för många olika karriärspår. Här finns goda möjligheter att utvecklas kliniskt likväl som inom forskning, ledarskap och utbildning.
Malin Hansson, som sedan snart fem år tillbaka arbetar som ST-läkare på kliniken och snart är färdig specialist, kan bekräfta att PMI erbjuder många möjligheter att växa i läkaryrket.
– Ett exempel på det är att man under senare delen av ST kan intressera sig för olika sektioner inom verksamheten. Jag har börjat engagera mig i intensivvård vid leversvikt och är involverad i ett kvalitetsarbete i ämnet.

Vi söker specialistläkare, bitr. överläkare eller överläkare i anestesi och intensivvård till PMI Huddinge. Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga jobb på Karolinska

Satsar även på yngre
Även Peter Szentivanyi, som gjort sin ST-utbildning på kliniken och sedan i höstas är specialistläkare i anestesi- och intensivvård, anser att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom PMI.
– Som anestesiläkare ingår det i jobbet att arbeta nära många olika professioner vilket ger en snabb yrkesutveckling. När jag blev färdig specialist fick jag ganska direkt ett sektionsansvar för ortopedanestesi. Det tycker jag visar på att även ett stort universitetssjukhus som Karolinska vågar satsa på oss yngre.
Här, menar Peter och Malin, att covidpandemin fungerat som ögonöppnare i organisationen.
– Situationen gjorde att äldre kollegor var tvungna att släppa mer ansvar till ST-läkare. För oss innebar det att vi fick kavla upp ärmarna och visa vad vi går för, säger Malin.
Peter nickar och flikar in att det finns en rad olika ansvarsområden att axla inom PMI.
– Som nybliven specialist har jag inte hunnit bli guru på det rent medicinska men har ändå fått ett stort ansvarsområde. Det är många andra bitar som ska fungera som ledare och det tycker jag att organisationen uppmärksammar och framhäver.

Erbjuder bredd och spets
De båda kollegorna kan varmt rekommendera andra läkare att satsa på ett jobb vid PMI, en klinik som satsar på både handledarutbildning för specialisterna och ledarskapsutbildning för de sektionsansvariga specialisterna.
– Teamarbete är en stor grej, man ska tycka om att jobba nära sina kollegor och annan personal, säger Peter som liksom Malin tycker att ST-utbildningen på kliniken gav en jättebra introduktion till yrkesrollen.
– I början av ST har man en anestesisjuksköterska som handledare på det basala anestesiologiska området, i nästa steg introduceras man av läkarkollegorna. Under ST-tiden inom anestesi och intensivvård är det tydligt vad som förväntas. Det finns en utbildningsbok som lägger grunden för kompetensutvecklingen, säger Malin.
Peter påpekar att ST-tiden innehåller en väldigt bra blandning av praktik och teori.
– ST-utbildningen hos oss innehåller en bra blandning av praktiska moment och möjligheter att fördjupa sig i teori och medicinsk kunskap. En stor fördel är att verksamheten inom PMI erbjuder både bredd och spets. Här finns en bra blandning av det vanliga flödet av patienter och det mer högspecialiserade. Ett annat stort plus är väldigt trevliga kollegor, ett bra samarbetsklimat och att alla hjälps åt. Om man vill ha ett roligt, utvecklande och utmanande jobb så kan jag varmt rekommendera PMI!

Vi söker specialistläkare, bitr. överläkare eller överläkare i anestesi och intensivvård till PMI Huddinge. Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga jobb på Karolinska

PMI Huddinge – Karolinska universitetssjukhuset

Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård finns i både Huddinge och Solna och erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter för dig som är läkare.
Enheten består av anestesi- och operationsverksamhet samt pre- och postoperativ vård. I samverkan med övriga enheter på sjukhuset finns vi tillgängliga med specialistkompetens dygnet runt för alla patienter. Vi vårdar patienter som genomgår både planerade och akuta operationer. Verksamheten är uppdelad i två sektioner och två vårdområden vilket omfattar bland annat akutkirurgi, ortopedi, transplantation, obstetrik, gynekologi, urologi, öron- näs- hals- samt övre bukkirurgi. Transplantation och övre bukkirurgi är två av sjukhusets profilområden med riksuppdrag. Delar av den kirurgiska verksamheten bedrivs som öppenvårdskirurgi.
Vårt nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.

www.karolinska.se