Presentation
Karolinska universitetssjukhuset

Utvecklas med oss på PMI Huddinge!

Publicerad 11 maj 2022
Foto: Johan Marklund
Johan Helleberg, anestesiläkare på PMI Huddinge. Foto: Johan Marklund
Johan Helleberg, anestesiläkare på PMI Huddinge. Foto: Johan Marklund

Perioperativ medicin och intensivvård, PMI, på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge erbjuder läkare en bredd och djup som är svåra att matcha. Här kan du som är anestesi- och intensivvårdsläkare utvecklas kliniskt, inom forskning, chefskap och ledning eller utbildning, samtidigt som du arbetar med högspecialiserad vård i världsklass och ett brett spektrum av patienter.

Johan Helleberg kom till PMI på Huddinge sjukhus under sin ST-utbildning i anestesi, som han hade påbörjat i på ett mindre sjukhus i norra Sverige. Han trivdes där han var, men ville fortsätta specialisttjänstgöringen på ett stort universitetssjukhus, med större möjligheter till forskning. När han blev färdig anestesiläkare 2018 valde han att arbeta kvar på PMI Huddinge.
– Jag trivs så bra med kolleger och de övriga medarbetarna att det var ett lätt beslut att stanna. Dessutom fick jag erbjudande om att ingå i ett doktorandprojekt, där jag forskar om ämnesomsättningens roll i multiorgansvikt hos IVA-patienter. Huddinge är perfekt för den typen av forskning eftersom vi har ett så stort patientunderlag och det finns en väldigt god infrastruktur för forskning, med många disputerade kolleger, forskningssjuksköterskor och annat, berättar Johan.

Nu söker vi specialistläkare, biträdande överläkare och överläkare i anestesi och intensivvård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se våra lediga tjänster hos PMI

Stort spektrum diagnoser
Idag forskar han på deltid och arbetar kliniskt resten av tiden. Det kliniska arbetet på PMI Huddinge spänner över ett väldigt brett fält. Som anestesiläkare möter han både patienter som kommer via akuten med mindre allvarliga sjukdomar och skador, och patienter med mycket komplexa och svåra diagno­ser som kräver avancerad kirurgi och behandling. Karolinska universitetssjukhuset Huddinge är en del av den högspecialiserade vården inom bland annat övre bukkirurgi, matstrups­kirurgi och njurtransplantationer, och är ett av endast två sjukhus i Sverige som utför levertransplantationer. Dessutom har man stora vårdflöden via dagkirurgin och det finns ett nära samarbete med Barn PMI.
– Det är väldigt kul att få en sådan bredd av patienter. Man har även möjlighet att rotera mellan enheter som anestesi, post-op eller IVA. Arbetet är otroligt omväxlande och man utvecklas snabbt i sin specialitet, säger Johan.

Stort antal karriärvägar
Nu söker PMI på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge fler duktiga och engagerade specialistläkare i anestesi och intensivvård som vill vara med och utveckla perioperativ sjukvård i världsklass.
Funktionen erbjuder dig som är läkare många utvecklingsmöjligheter och karriärvägar, inom exempelvis forskning, som områdesansvarig och chef eller inom utbildning. Som universitetssjukhus har Huddinge många läkare under utbildning och PMI är dessutom en stor del i Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning, CAMST, där såväl studenter som färdigutbildad personal får träna samarbetsförmåga och medicinska färdigheter.
Det finns också ett stort urval av kurser och kompetensutveckling och goda möjligheter att subspecialisera sig. Förutom sin forskning har Johan exempelvis valt att fördjupa sig i sövning av levertransplantationspatienter.
Johan tycker att PMI Huddinge är en arbetsplats med det stora universitetssjukhuset alla fördelar, men att det trots sin storlek är både familjärt och trivsamt. Han vill särskilt lyfta fram de sammansvetsade, multiprofessionella teamen:
– Hela vårdkedjan är otroligt kompetent, och vi har ett nära samarbete genom alla led, från pre-op till operation och den postoperativa vården. Våra medarbetare är enormt duktiga och det finns en anda av att gemensamt lösa utmaningar och att alltid ha patienterna bästa för ögonen. Det blev extra tydligt när arbetssituationen var som mest ansträngd under pandemin. Här finns en otrolig styrka och engagemang!

Nu söker vi specialistläkare, biträdande överläkare och överläkare i anestesi och intensivvård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se våra lediga tjänster hos PMI

Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård – Karolinska universitetssjukhuset

Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård finns i både Huddinge och Solna och erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter för dig som är läkare.
Enheten består av anestesi- och operationsverksamhet samt pre- och postoperativ vård. I samverkan med övriga enheter på sjukhuset finns vi tillgängliga med specialistkompetens dygnet runt för alla patienter. Vi vårdar patienter som genomgår både planerade och akuta operationer. Verksamheten är uppdelad i två sektioner och två vårdområden vilket omfattar bland annat akutkirurgi, ortopedi, transplantation, obstetrik, gynekologi, urologi, öron- näs- hals- samt övre bukkirurgi. Transplantation och övre bukkirurgi är två av sjukhusets profilområden med riksuppdrag. Delar av den kirurgiska verksamheten bedrivs som öppenvårdskirurgi.

Vårt nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.

www.karolinska.se