Presentation
Tema Akut och Reparativ Medicin

Utvecklande jobb mitt i stormens öga

Publicerad 12 maj 2020
Foto: Johan Marklund
Wessam El Ghoul, ST-läkare inom akutsjukvård och Therese Djärv, specialist i internmedicin och akutsjukvård på Karolinska Solna. Foto: Johan Marklund
Wessam El Ghoul, ST-läkare inom akutsjukvård och Therese Djärv, specialist i internmedicin och akutsjukvård på Karolinska Solna. Foto: Johan Marklund

Tema Akut och Reparativ Medicin är ett nybildat tema inom Karolinska universitetssjukhuset som fokuserar på akutsjukvård. Här vårdas patienter med akuta tillstånd från samtliga specialiteter, vilket skapar en lärande miljö som får alla medarbetare att utvecklas i sina yrkesroller.

Therese Djärv började som AT-läkare inom akutsjukvården på Karolinska universitetssjukhuset i Solna för 13 år sedan. Idag är hon specialist i internmedicin och akutsjukvård samt docent på KI. De ständigt nya utmaningarna i kombination med goda utvecklingsmöjligheter är några orsaker till att hon aldrig känt behov av att söka sig någon annanstans.
– Forskarmöjligheterna och att jag även får arbeta med utbildning av läkarstudenter är andra anledningar till att jag trivs så bra.
Hon får medhåll av kollegan och ST-läkaren Wessam El Ghoul. Han började på akuten i Solna 2011.
– Jag slutade efter ett år, mycket för att det då inte fanns någon grundutbildning i akutsjukvård. Efter några år som läkare i Skåne återvände jag hit och är snart färdig specialist inom akutsjukvård.
Ett beslut han inte har ångrat.
– Som akutläkare vill man ta hand om de svårast sjuka patienterna vilket ofta är fallet här på intensivakuten.

Jobba med oss på tema akut och reparativ medicin. Klicka här för mer information och ansök

Kan alternera
Verksamheten i Solna omfattar även en akut- och intermediärvårdsavdelning.
– På avdelningarna finns möjlighet att följa patienterna under lite längre tid jämfört med vården på akutmottagningen som ofta har lite kortare förlopp, säger Therese.
På frågan om de kan rekommendera andra läkare att söka sig hit blir svaret ett unisont ”ja!”.
– Jag kan verkligen rekommendera andra läkare att göra sin ST här. Om man vill arbeta med de sjukaste patienterna med de mest ovanliga diagnoserna så är det hit man ska, det finns inget annat alternativ. En stor fördel är att man får arbeta sida vid sida med världsledande experter inom många specialiteter som gör att man utvecklas enormt, säger Wessam.
Therese är inne på samma spår.
– Om man tycker om att konstant lära sig nya saker och vill utveckla klinisk blick och erfarenhet är detta rätt ställe att söka sig till.
Eftersom det är en intensiv-akut innebär det att läkarna får ta sig an förhållandevis ovanliga diagnoser och sjukdomstillstånd.
– Jag har tidigare arbetat på en vanlig akut, där vi också såg patienter med ovanliga genetiska sjukdomar och sällsynta tumörer, men kanske en gång per år. Här kan man se flera under ett enda arbetspass. Eftersom vi har så många sällsynta sjukdomstillstånd ser vi färre av de vanliga. Men en bra läkare måste även kunna det vanligt förekommande, säger Wessam.
Som ett led i det arbetet omfattar utbildningsprogrammet för ST-läkare randning på Karolinska i Huddinge som har en mer vanlig och öppen akutmottagning. Utbytet är ömsesidigt vilket innebär att ST-läkarna på akuten i Huddinge randar på akuten i Solna.

Andreas Roos, specialistläkare i internmedicin och Susanne Axling, ST-läkare i akutsjukvård på Karolinska Huddinge. Foto: Johan Marklund
Andreas Roos, specialistläkare i internmedicin och Susanne Axling, ST-läkare i akutsjukvård på Karolinska Huddinge. Foto: Johan Marklund

Huddinge
Susanne Axling är ST-läkare i akutsjukvård på Karolinska Huddinge.
– Jag trivs väldigt bra och har under de gånga åren bland annat arbetat deltid som ST-/underläkarchef för akutens läkare.
Även Andreas Roos, som sedan årsskiftet är specialistläkare i internmedicin, trivs bra i verksamheten.
– Just nu är situationen exceptionell i och med den rådande pandemin. Alla behöver jobba på toppen av sin kompetens vilket innebär att jag redan nu gått in som medicinbakjour. Det är en stor utmaning samtidigt som det är mycket lärorikt.
Liksom sina kollegor i Solna kan Susanne och Andreas varmt rekommendera sin arbetsplats till både erfarna och mindre erfarna kollegor.
– Absolut, vi har ett varierat patientflöde och möter allt från stort och smått till mycket och lite mindre sjukt, vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande, säger Susanne.
Hon får medhåll av Andreas som påpekar att det är lite speciellt att arbeta som internmedicinare på Huddinge.
– Eftersom enheten är en del av akutkliniken innebär det att vi primärt ställs inför akuta internmedicinska åkommor. Om man är intresserad av att arbeta med svårt sjuka internmedicinska patienter i en utvecklande miljö med trevliga kollegor så söker man sig till oss!

Jobba med oss på tema akut och reparativ medicin. Klicka här för mer information och ansök

Tema Akut och Reparativ Medicin, Karolinska universitetssjukhuset

Inom Tema Akut och Reparativ Medicin vårdar vi patienter med akuta tillstånd från alla olika specialiteter, selektiv ortopedi och mottagningsvård. Här finns möjlighet att arbeta på akutmottagningar, akutvårdsavdelningar (KAVA, MAVA, MIMA, AVA och IMA), akut kirurgi och traumaenheter, ortopedi samt mottagningar.

www.karolinska.se