Presentation

I Region Sörmland tas din kompetens tillvara

Publicerad 1 maj 2019
Tove Wrande, ST-läkare på Kvinnokliniken på Nyköpings lasarett. Foto: Janne Höglund
Tove Wrande, ST-läkare på Kvinnokliniken på Nyköpings lasarett. Foto: Janne Höglund

På Kvinnokliniken och Öron-Näsa-Halskliniken i Region Sörmland får du snabbt ta eget ansvar, samtidigt som du har tryggheten av sammansvetsade team och stöd från chefer och kolleger. Här finns stora möjligheter att utvecklas i professionen, vare sig du är ST-läkare eller färdig specialist.

Mohammad Alshalak var färdig öronspecialist med flera års erfarenhet när han kom till Sverige från krigets Syrien i slutet av 2013. Då började nästa etapp på resan – att få svensk läkarlegitimation och specialistkompetens. Legitimationen fick han i februari 2017 och sedan påbörjades processen med förkortat ST på ett av universitetssjukhusen. Efter en tid bytte Mohammad till Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
– På det stora universitetssjukhuset fanns många ST-läkare som konkurrerade om utrymmet. Jag ville gärna arbeta mer aktivt kliniskt och ta eget ansvar. När jag fick möjlighet att komma hit till Region Sörmland kändes det helt rätt. Det var verkligen det bästa tänkbara scenariot för mig, att få jobba på ett mindre sjukhus där kompetensen är väldigt hög, berättar Mohammad, som fick sin specialistkompetens för två månader sedan och nu arbetar som specialistläkare på Öron-Näsa-Halskliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Ömsesidig respekt
Mohammad berättar att han fått starkt stöd av chefer och kolleger och snabbt kommit tillrätta i det svenska systemet.
– Min kompetens har verkligen tillvaratagits och jag har chefer som lyssnar och stöttar. Det finns en ömsesidig respekt. Dessutom har jag slagits av hur duktiga mina kolleger och alla andra i teamen är och av den höga tekniska nivån på kliniken. Den är otroligt välutrustad, säger han.
Nu ser Mohammad fram emot att fortsätta karriären i Region Sörmland och han framhåller att möjligheterna till olika former av fortbildning och subspecialisering inom ÖNH är goda. Allt utom högspecialiserad tumörkirurgi utförs i regionen.
– Jag ser stora möjligheter att utvecklas professionellt. Här har jag hamnat helt rätt och jag trivs väldigt bra.

Lagom stort
ÖNH-kliniken ingår i Division kirurgi i Region Sörmland. Inom en av divisionens andra verksamheter, Kvinnokliniken, arbetar ST-läkaren Tove Wrande. Hon gör sin specialisttjänstgöring på Nyköpings lasarett och för henne var det ett självklart val att stanna kvar i Nyköping efter att hon avslutat sin AT på samma sjukhus. Nu har hon bara ett år kvar tills hon är färdig specialist.
– Det är lagom stort och väldigt trevligt. Här får man det lilla sjukhusets fördelar med kortare beslutsvägar och större möjlighet att påverka. Man lär snabbt känna sina kolleger och andra medarbetare på hela sjukhuset, vilket underlättar i det dagliga teamarbetet.
Tove berättar att hon som ST-läkare snabbt har fått ta ansvar och utveckla sina färdigheter inom gynekologi och obstetrik, med bra handledning. Till skillnad mot hur det är på många av storsjukhusen med hög specialisering får Tove bred erfarenhet inom specialiteten då Nyköpings lasarett erbjuder både öppen och sluten vård inom gynekologi och obstetrik, (förutom avancerad tumörkirurgi, reproduktionsmedicinska behandlingar och högspecialiserad obstetrik).
– Överhuvudtaget är arbetet väldigt brett. Våra patienter är allt från unga tonåringar till riktigt gamla och vi behandlar väldigt många olika sjukdomar och tillstånd. Allt från godartade tillfälliga besvär till gynekologisk cancer och andra svåra kroniska sjukdomar samt graviditets- och förlossningskomplikationer.

Många möjligheter
Florentin Cioban, överläkare på Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset, håller med om att det är brett och omväxlande. Han kom som färdig gynekolog till Sverige från Rumänien 2012 och efter en tid på ett sjukhus på Västkusten började han i Eskilstuna 2014.
– Det är väldigt flexibelt här. Man har alla möjligheter att inrikta sig på ett intresseområde, men också att pröva på allt, som exempelvis obstetrik, kirurgi, medicinska utredningar och ultraljud. Det finns också bra resurser för klinisk forskning för den som är intresserad av det, säger han.
Florentin vill också lyfta fram de goda möjligheterna till kompetensutveckling som Region Sörmland erbjuder.
– Det fungerar väldigt bra och finns tillgängligt för alla. Här finns en positiv inställning till att medarbetarna går utbildningar och kurser, både externt och internt, så det är lätt att utvecklas i sin profession. Region Sörmland har ett väldigt öppet klimat generellt, med chefer och ledning som verkligen lyssnar på medarbetarna och det är lätt att få gehör för önskemål och synpunkter.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Florentin Cioban, överläkare på Kvinno-kliniken och Mohammad Alshalak, specialistläkare på Öron-Näsa-Hals-kliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Susann Almandin
Florentin Cioban, överläkare på Kvinno-kliniken och Mohammad Alshalak, specialistläkare på Öron-Näsa-Hals-kliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Susann Almandin
Division Kirurgi, Region Sörmland
Division Kirurgi i Region Sörmland omfattar Klinikerna för Kirurgi och Urologi, Ortopedi, Kvinnosjukvård, Öron-Näsa-Hals, Ögon, Barn, Anestesti och Onkologi. Verksamheten finns på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett samt Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Här finns många karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister.

Vill du veta mer? Kontakta gärna divisionschef Bo Tideholm: bo.tideholm@regionsormland.se
eller läs mer på: www.regionsormland.se

Sörmland kirurgi logotype