Kirurgi

Revolutionerande gynkirurgi

Publicerad 21 november 2023
Text: Adrianna Pavlica
Andrea Stuart och Johanna Wagenius, specialistläkare på sjukhusen i Ängelholm och Helsingborg.
Andrea Stuart och Johanna Wagenius, specialistläkare på sjukhusen i Ängelholm och Helsingborg.

Den har kallats för en gynekologisk revolution – och nu har den belgiska kirurgimetoden kommit till Sverige, tack vare Andrea Stuart och Johanna Wagenius, specialistläkare i obstetrik och gynekologi i Skåne.

I våras fanns läkarna Andrea Stuart och Johanna Wagenius på Expressens lista över Årets kvinnor, för sina insatser med att introducera en ny sorts titthålskirurgi via slidan, vNOTES.
– Vid vNOTES hysterektomi för man in en påse via slidan i buken. Vid slidöppningen kopplas en gelport med troakarer, och från den kan laparoskopiska instrument införas. Det är egentligen en kombination av två etablerade metoder som redan används: vaginal hysterektomi och laparoskopisk hysterektomi. Skillnaden är att den laparoskopiska delen sker via slidan i stället för via buken, säger Johanna Wagenius.

”Vi hoppas att fler patienter och kollegor kan uppleva nyttan med metoden.”

Var först ut
Metoden startades i Belgien för tio år sedan.
– Den har etablerats i Europa och USA och när vi blev varse detta 2021 gick vi en kurs och införde sedan metoden. Sjukhusen i Ängelholm och Helsingborg där vi arbetar var först ut i Skandinavien med att erbjuda den här typen av kirurgi, säger Johanna Wagenius.
Vaginal hysterektomi är den metod som rekommenderas i första hand, då det är förenat med färre komplikationer, mindre smärta och kortast återhämtning.
– I många fall är en vanlig vaginal hysterektomi svår att utföra; vissa kvinnor har en förstorad livmoder, sammanväxningar eller tidigare kirurgi eller kejsarsnitt, vilket medför svårigheter att operera ut livmodern genom slidan utan visuell översyn med laparoskopi, säger Johanna Wagenius.

Snabbare operation
Fördelarna för patienterna är många med den nya metoden.
– De slipper onödiga skador på bukväggen och har mindre ont än efter en operation som sker via bukväggen. Majoriteten av patienterna går hem samma dag. Dessutom går operationer snabbare, vi hinner göra 4-5 hysterektomier per dag, mot tre tidigare. I vår verksamhet är vår nya metod kostnadsneutral i jämförelse med vaginal och laparoskopisk hysterektomi och billigare än robot-hysterektomi, säger Andrea Stuart.
Responsen från andra vårdinstanser i Sverige har enligt henne varit positiv.
– vNOTES har spridit sig till bland annat Stockholm, Halmstad, Ystad, Norrköping, och metoden används nu i nästan 10 procent av alla hysterektomier i Sverige. Vi hoppas att fler patienter och kollegor kan uppleva nyttan med metoden och att den kommer att spridas ytterligare. Det kan bidra till en renässans av den vaginala kirurgin, vilken är metoden som rekommenderas men som vi har glidit ifrån. Så det här är en ny metod som tar oss tillbaka till framtiden.