Presentation
Ladulaas Kliniska Studier

Möjlighet för samarbete i kliniska studier

Publicerad 24 november 2020
Katarina Berndtsson Blom, allmänläkare och VD för Ladulaas Kliniska Studier.
Katarina Berndtsson Blom, allmänläkare och VD för Ladulaas Kliniska Studier.

Högkvalitativa kliniska studier är avgörande för att nya, effektiva läkemedel ska komma patienter till nytta, något som även kommande forskningsproposition pekar på. Nu finns chans för vårdcentraler att samarbeta med en ledande specialistklinik för läkemedelsprövningar i denna viktiga verksamhet.

Privatägda Ladulaas Kliniska Studier har legat i framkant för läkemedelsprövning sedan starten 2007 och har omfattande expertis i detta komplexa område. Företaget har genomfört närmare 90 studier inom ett brett spektrum av terapiområden, bland annat de blodförtunnande medlen NOAK och SGLT2-hämmarna för behandling av diabetes och nu högaktuella för behandling av hjärtsvikt. Kliniken deltar sedan flera år i en stor internationell bältrosvaccinstudie. På senare år har de biologiska läkemedlen kommit på bred front.
– Vi har väl upparbetade nätverk och goda kontakter inom läkemedelsindustrin och CRO-företag, nationellt och internationellt. Dessutom är vi snabbfotade och har korta beslutsvägar. Tyvärr har Sverige tappat mark när det gäller kliniska studier och vi vill fortsatt medverka till att fler studier kan genomföras här, säger VD och allmänläkaren Katarina Berndtsson Blom.

Potential att växa
Ladulaas har potential att utföra betydligt fler studier och söker därför nya samarbetspartners. Målet är att verka i ett större sammanhang. Därför söker man nu kontakt med i första hand privata vårdcentraler och enskilda läkare. Det kan exempelvis handla om samarbeten med verksamheter som driver vårdcentraler, där Ladulaas sköter de kliniska studierna, men där läkare och annan personal från vårdcentralerna kan gå in och bidra i specifika studier.
– Vi har sett åtskilliga av våra studieläkemedel komma ut på marknaden och förbättra livet för människor. Genom samarbete med oss kan vårdcentraler möjliggöra för sina patienter att ta del av effektiva preparat på ett tidigt stadium. Det är också en chans för forskningsintresserade att arbeta med kliniska studier, samtidigt som vi sköter det praktiska. Dessutom får vårdcentralerna extra intäkter, säger Katarina Berndtsson Blom.

Hög standard
Ladulaaskliniken följer de högt ställda etiska och medicinska kraven för forskningsstudier. Alla studier är godkända av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. 2018 belönades företaget bland annat med utmärkelsen Clinical Trials Experts of the Year – Nordic Region av den brittiska tidskriften Global Health & Pharma, som årligen utser de främsta aktörerna inom hälsa och farmaci.

Ladulaas Kliniska Studier

Ladulaas Kliniska Studier har sin bas i Borås och arbetar på uppdrag av de forskande läkemedelsföretagen, företag som utvecklar medicinska uppfinningar och företag som utvecklar livsmedel med hälsoeffekter. Sedan start är närmare 90 studier genomförda. I dagsläget är 10 studier pågående och tre under uppstart. En klinisk studie kan pågå från 16 veckor upp till 10 år.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Katarina Berndtsson Blom på 0730-39 11 66.

www.ladulaaskliniken.se