Livsstil

Livsstil på agendan

Publicerad 25 november 2020
Text: Adrianna Pavlica
Maurice Westerlund har vigt sitt liv åt att förbättra människors livsstil.

Patienternas livsstil bör få ett större utrymme i mottagningsrummet, anser livsstilsläkaren Maurice Westerlund.
– Läkare har inte varit tillräckligt intresserade eller engagerade i patienter, och frågorna om livsstil har fallit mellan stolarna, säger han.

När Maurice Westerlund var sex år dog hans far i akut hjärtinfarkt, något som blev startpunkten för ett livslångt engagemang i livsstilsfrågor.
– Det är nog ingen slump att jag valt att ägna livet åt att ta hand om kroppen, min egen men framför allt andras.

Seg utveckling
Maurice Westerlund arbetade i unga år som idrottslärare och som motionsvärd på resebolag, men insåg att det krävdes en läkartitel för att människor skulle lyssna på hans friskvårdsbudskap. Idag är han specialist i internmedicin, allmänmedicin, idrottsmedicin, dykmedicin, flygmedicin, anestesi och intensivvård. Han driver en egen mottagning med fokus på livsstilsfrågor, och kampen för att få människor att röra på sig är lika aktuell som för några decennier sedan.
– Det har varit en svår och seg utveckling. Delvis beror på att vi inom sjukvården varit för dåliga på att kommunicera kring de här frågorna. Vi har inte ställt några krav på patienterna. Vi har skrivit ut mediciner och sedan trott att det har botat dem, och så har patienter bollats mellan olika specialiteter där var och en har bevakat sitt eget och så har det fallit mellan stolarna, säger Maurice Westerlund.
Han fortsätter:
– Läkare är lite fega, man vill inte gå i konflikt – speciellt om man inte själv är ett föredöme. Kommer patienten in till en överviktig hjärtdoktor som ska tala om att gå ner i vikt, då går budskapet inte fram.

”Läkare är lite fega, man vill inte gå i konflikt – speciellt om man inte själv är ett föredöme.”

Satsa på friskhus
Maurice Westerlunds paroll är att om man inte avsätter tid för en positiv livsstil idag, så får man avsätta tid för vård och sjukdom i framtiden.
– Alla läkare, oavsett specialitet, tidsbrist, långa sjukvårdsköer och dåliga ekonomiska förutsättningar, måste få möjlighet att ägna några minuter per patientbesök åt detta.
Resurserna inom vården idag borde också omfördelas i framtiden, anser Maurice Westerlund.
– Vi skulle behöva satsa pengar på friskhus och inte bara sjukhus. På friskhusen skulle folk kunna lära sig hur man ska hantera sitt liv och angripa problem. Folk kan för lite om livsstil, och vi läkare måste hjälpa dem.