Nära vård

Morgondagens nära vård

Publicerad 25 november 2020
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: TonAPhoto – Tony Oldenburg
Magnus Oweling, primärvårdsområdeschef i östra länsdelen Region Östergötland och ansvarig för Region Östergötlands utveckling av en nära vårdmodell. Foto: TonAPhoto – Tony Oldenburg

– Nära vård innebär att sjukvården kommer närmare patienterna, både geografiskt, relationellt och digitalt. Alla tjänar på en nära, personcentrerad vård, säger Magnus Oweling, primärvårdsområdeschef i östra länsdelen Region Östergötland med ansvar för utveckling av en nära vårdmodell.

De flesta bedömare är överens om att framtidens vård är en nära vård, en vårdmodell som innebär ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg.
– Varken arbets- eller skattekraft räcker till för att klara standarden på morgondagens sjukvård om den bedrivs på samma sätt som idag. säger Magnus Oweling.

Vård närmare patienterna
I grunden, menar han, handlar det om att flytta nuvarande vård till vårdformer närmare patienterna.
– Nära vård är en rörelse från vård i inneliggande sjukhusmiljö till vård i hemmet. Det är också en rörelse från sluten- till öppenvård där även specialistsjukvård flyttar ut från sjukhusen.
I Region Östergötland har man redan tagit stora steg i den riktningen. Ett nybyggt vårdcentrum ska bana väg för vidare samverkan mellan regionen och kommunen och för att främja omställningen till en nära vård. Här ryms förutom en stor vårdcentral även en liten vårdavdelning samt en enhet för avancerad hemsjukvård och rehabilitering samt korttidsplatser som är en del av kommunens vård.

”Vi måste jobba på ett annorlunda sätt för att klara morgondagens vård.”

Samverkan med kommuner
Samverkan över huvudmannagränser är en nyckelfaktor i omställningen mot en nära vård.
– Vi har under de senaste 15 åren arbetat väldigt tajt med kommunen vilket inneburit att vi bland annat delat personal och patientflöden mellan de olika vårdplatserna, berättar Magnus Oweling.
Informationsöverföring mellan huvudmän är en annan nyckelfråga.
– För att kunna samverka behövs gemensam journalföring eller åtminstone en lösning som ger åtkomst till varandras journaler.

E-hälsa och nytänkande
E-hälsan är en ytterligare en viktig del av omställningen.
– Mycket av den vård som dagens patienter måste besöka vårdcentral eller sjukhus för, kan i framtiden komma att ske digitalt i form av egen monitorering av till exempel blodtryck, vikt, blodsocker etc.
På frågan om vad som är den största utmaningen i arbetet med omställningen till en mer nära vård kommer svaret snabbt:
– Konservatism! Att man vill fortsätta jobba på det sätt som man alltid har gjort. Men pengarna kommer då inte att räcka. Vi måste jobba på ett annorlunda sätt för att klara morgondagens vård, fastslår Magnus Oweling.

Hur viktig anser du att utvecklingen och utbyggnaden av den Nära vården är för hälso- och sjukvården?


50% av läkarna inom öppenvården respektive 35% av läkarna inom slutenvården svarade mycket viktig.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 30 oktober – 3 november 2020. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.