Äldre och barn

Äldre och barn en läkande kombination

Publicerad 4 maj 2021
Text: Adrianna Pavlica
Ingmar Skoog har sett hur äldres hälsa kan förbättras av aktivitet och social kontakt.

När äldre och barn förenades genom ett socialt experiment blev resultatet att de äldres mående och förmågor förbättrades mer än experterna trodde var möjligt.
– Det behövs lite rock and roll på äldreboenden, säger läkaren och forskaren Ingmar Skoog.

I tv-satsningen Fyraåringar på äldreboendet på TV4 fick de äldre ha daglig kontakt med en förskola. Ingmar Skoog är överläkare, professor i psykiatri och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, medverkade som expert och blev förbluffad över resultatet.
– De äldre blev kognitivt förbättrade. Dessutom fick de goda relationer och ett känslomässigt gensvar, och fick känna att de betydde något. Det var bra för barnen också, för de äldre hade tid och lust att leka med dem, säger han.
Ingmar Skoog ser att det finns stor förbättringspotential på äldreboenden.
– Vi har inte rätt typ av stimulans på äldreboenden, saker som människor kan göra, det är inte tillräckligt individuellt anpassat. Oftast är det så att det kommer en trubadur en stund, men det passar ju inte alla. Det finns omkring 2 000 äldreboenden i Sverige och de gör på olika sätt. En del är jättebra men andra fungerar sämre.

”De äldre fick ett känslomässigt gensvar och fick känna att de betydde något.”

Meningsfull aktivitet
Enligt Ingmar Skoog behöver äldre komma över en passivitetströskel.
– Upphandlingar och politiska beslut gällande äldreboenden ska inte bara handla om att de äldre ska få hjälp att borsta tänderna och klä på sig, utan alla borde även ha rätt till en timmes meningsfull sysselsättning per dag.
Kontakter skulle kunna tas inte bara med förskolor utan även med idrottsföreningar.
– En hälsocoach som jag träffade såg till så att de äldre fick lära sig boxning; det blev en jättekul grej och blev jättebra. Visst finns det risker med det, men tar du bort risken från människors liv totalt så har du i princip inte något liv kvar, säger Ingmar Skoog.

Besöksförbud orimligt
Han tycker därför att det varit orimligt med besöksförbuden och indragna aktiviteter på äldreboenden under pandemin.
– När du är på ett äldreboende hamnar du i att ingenting farligt får hända, men många lever inte mer än ett år på äldreboenden, så tar du bort allting tar du också bort själva livet. Man kan bara tänka sig hur äldre mår nu efter mer än ett år med covid-19.