Bastjänstgöring

Bastjänstgöring för alla som påbörjar ST

Publicerad 4 maj 2021
Text: Annika Wihlborg
Anders Kring, jurist och projektledare och Ragnhild Mogren, utredare på Socialstyrelsen.

Den 1 juli 2021 införs bastjänstgöring, BT, en helt ny introduktionstjänstgöring inom ramen för specialiseringstjänstgöringen för läkare. Tanken är att bastjänstgöringen ska utgöra en gemensam yrkesintroduktion för samtliga läkare som vill påbörja sin ST i Sverige.

– Den nya bastjänstgöringen ingår i en större läkarreform som även omfattar en revidering av läkarnas grundutbildning så den blir sex år i stället för fem och ett halvt. Läkarna kommer även att få legitimation direkt efter godkänd grundutbildning, vilket innebär att AT-tjänstgöringen tas bort som krav för legitimation, säger Anders Kring, jurist och projektledare för Socialstyrelsens arbete med nya regler för läkarnas ST.

”Bastjänstgöringen ska innehålla minst tre månader akut sjukvård och minst tre månader primärvård.”

ST ska inledas med BT
För ST innebär reformen att hela tjänstgöringen får en lite längre minimitid på fem år och sex månader och att ST ska inledas med BT. BT blir en målstyrd tjänstgöring som de flesta läkare ska kunna slutföra på ett år, med en minimitid om sex månader. Fokus för BT ska ligga på att läkaren uppfyller kompetenskraven i den nya målbeskrivningen för bastjänstgöringen, snarare än att varje specifik läkare ska tjänstgöra en viss tid. Den ursprungliga målsättningen var att BT skulle introduceras den 1 juli 2020, men introduktionen sköts fram ett år på grund av coronapandemin.
– Bastjänstgöringen kan läggas upp på olika sätt, men den ska innehålla minst tre månader akut sjukvård och minst tre månader primärvård. Antalet tjänstgöringsställen totalt bör inte vara fler än fyra och längre sammanhållande placeringar bör eftersträvas, säger Ragnhild Mogren, utredare på Socialstyrelsen.

Anpassas utifrån behov
Utöver att öka läkarnas kliniska färdigheter syftar BT även till att erbjuda legitimerade läkare en likvärdig introduktion till den svenska sjukvården, oavsett i vilket land de gått sin grundutbildning. Antalet BT-platser ska planeras regionalt utifrån det framtida behovet av specialistkompetens.
Bastjänstgöringen är flexibelt utformad och ska kunna anpassas efter varje enskild läkares behov. Det ger regioner och andra vårdgivare en större flexibilitet i att erbjuda läkartjänster med en god genomströmning.
– I det tidigare systemet förutsattes att den kliniska yrkesintroduktionen och introduktionen till svensk hälso- och sjukvård gjordes i AT. Men många läkare som gör ST i Sverige har inte gjort svensk AT. I det nya systemet med BT byggs det här in i ST och kan dessutom anpassas efter läkarnas olika behov, säger Anders Kring.