Presentation
Medster

E-learning som fungerar för vården

Publicerad 4 maj 2021
Läkare och grundare John Terlinder i studion.
Läkare och grundare John Terlinder i studion.

– För att kunna ge din patient bästa möjliga vård är det helt nödvändigt att du som läkare eller sjuksköterska regelbundet fortbildar dig, säger John Terlinder, läkare och grundare av utbildningssajten www.medster.se.

Kunskapsmassan förnyas i rasande takt. Antalet publicerade vetenskapliga artiklar dubbleras numera var tredje månad. Best practice för utredning och behandling av olika sjukdomar förnyas inte riktigt så fort, men över en femårsperiod är en stor del av rekommenderade läkemedel och behandlingar utbytta.

Klicka här för att se vårt kursutbud

Specialistexamen räcker inte
En grundutbildning eller specialistexamen blir inom loppet av några år föråldrad om man inte kontinuerligt fortbildar sig
Förr kunde en stor del av fortbildningen lösas genom att personalen helt enkelt var på jobbet – det var en så pass strid ström av patienter att den genomsnittlige läkaren ”fick se” hela spektrat av sjukdomar varje år. Men jämfört med för 50 år sedan arbetar idag tre gånger så många läkare per invånare i Sverige. Antalet patientkontakter per år för den genomsnittlige läkaren har minskat i motsvarande grad.

Enormt behov av fortbildning
Behovet av fortbildning inom vården har därmed ökat enormt och växer hela tiden. För att lösa det behovet har e-learning en given plats, men det måste vara e-learning som faktiskt fungerar. Utbildningen måste vilja genomföras och ge ett mervärde för den högutbildade grupp som arbetar inom hälso- och sjukvården

Pedagogisk modell som fungerar
Teamet på Medster tog fasta på det och har utvecklat en pedagogisk modell som utgår från den klassiska fallpresentationen, som man har gjort om till virtuella patienter. Genom att nyttja digitaliseringen fullt ut, med en blandning av fall, korta föreläsningar, zoom-möten och asynkron diskussion har Medster lyckats med att få fungerande e-learning även kring komplexa områden som etik, bakjoursroll och felbehandlingar.
– Vi har uppenbarligen lyckats med att skapa en pedagogisk e-learning-modell som verkligen fungerar för högutbildade läkare och sjuksköterskor, avslutar John.

Medster

Medster producerar och distribuerar e-learning för vidareutbildning av hälso- och sjukvårdspersonal. Antingen direkt via det skräddarsydda LMS-systemet Medster.se eller genom att regioner köper in Medsters utbildningar och lägger dem i sina utbildningskataloger.
Medster tillhandahåller certifierade kurser inom ett flertal specialitetsområden. Hittills har över 3700 deltagare registrerat sig på Medster.

www.medster.se