Statligt styrd sjukvård

Ökat statligt ansvar ger mer jämlik vård

Publicerad 4 maj 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Stefan Tell
Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Läkarförbundet. Foto: Stefan Tell

Frågan om ett större statligt ansvar för den regionala sjukvården har för många läkare ställts på sin spets under coronapandemin. 84 procent av läkarna anser att den regionala sjukvården bör styras med ett större statligt ansvar eller förstatligas helt.

– Undersökningsresultatet är ett tecken på ett brett missnöje med hur det ser ut idag. Vi har fått liknande svar sedan länge i samråd med våra lokalföreningar, men under coronapandemin har olikheterna som orsakas av regionernas självstyre blivit så påtagliga. Det gäller skillnader i hur man behandlar sin personal, tillämpning av krislägesavtal, restriktioner och rekommendationer och i hur vården styrs och är tillgänglig, säger Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och expert i den statliga utredningen om Sjukvårdens beredskap i krig och fredstid samt referens i utredningen God och nära vård.

”Det är i mötet mellan patient och personal som vården uppstår.”

Professionsbaserad styrmodell
Många läkare vill se en ökad nationell samordning i resurser och ekonomi som en förutsättning för en mer jämlik vård.
– Från Sjukhusläkarnas sida betraktar vi inte statligt styrd sjukvård som en lösning. Vi vill i stället se en mångfald av utförare, där regionerna kan vara en, men där styrsystemen tillåter mer styrning på tillit. Mindre att premiera antal besök oavsett kvalitet, utan i stället vill vi att sjukvården ska styras efter medicinska prioriteringar där man tillåter bästa samverkan mellan professioner, vård och patient. Det är i mötet mellan patient och personal som vården uppstår, planeras och skapar kostnader som ska vara de rätta. Och det är det mötet och det gemensamma ansvaret för vården som ska underlättas, inte sinkas. Alltså mindre politisk eller tjänstmannaorsakad detaljstyrning, mer det som skapar värde för patienterna, säger Karin Båtelson.

Lärdom av Danmark
Hon ser att dagens organisation med flera nivåer, regeringen med dess myndigheter, de självstyrande regionerna, SKR, med delat ansvar, uppföljning och planering skapar onödig administration och en otydlighet i vem som faktiskt ska se till att det fungerar.
– Vi kan dra lärdom från Danmark, som inte tillämpar en politisk styrning av sjukvården på samma sätt som i Sverige. Där tillämpas i stället mer styrning utifrån professionens kunskap och statligt krav på att uppsatta resultat uppnås inom de olika regionerna. Vi behöver inte ta bort regionerna, men det kan vara en god idé att dela in Sverige i färre sjukvårdsområden och att tillämpa en styrmodell som baseras mer på professionskunskap, basanslag och kvalitet snarare än antalet patientbesök, avslutar hon.

Vad anser du om styrningen av den regionala sjukvården (inkl. primärvården)? Den bör…
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 16–21 april 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.