Presentation
Vuxenpsykiatri i Sörmland

Region Sörmland satsar på sömlös psykiatrisk vård

Publicerad 4 maj 2021
Jasmine Lundgren, ST-läkare och Magnus Eneberg, chefsöver­läkare och läkarchef. Foto: Marie Linderholm
Jasmine Lundgren, ST-läkare och Magnus Eneberg, chefsöver­läkare och läkarchef. Foto: Marie Linderholm

Jasmine Lundgren är en av många blivande specialistläkare som valt att arbeta inom den psykiatriska vården i Region Sörmland. Korta beslutsvägar, stimulerande arbetsklimat och en stöttande organisation är några av skälen.

Hon gick läkarutbildningen i Riga i Lettland. Efter legitimering sökte sig Jasmine Lundgren till Sverige och ett vikariat som underläkare på psykiatriska kliniken i Nyköping.
– Sedan drygt ett år tillbaka har jag en ST-tjänst vid kliniken och känner verkligen att jag har hamnat rätt. Jag upplever att jag har en väldigt bra handledning och ett stort stöd hos mina kollegor och chefer.

Vi söker allmänpsykiatriker eller specialist i psykiatri. Klicka här för mer information och ansök

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Satsning på integrering
Magnus Eneberg arbetar sedan fyra år som chefsöverläkare och läkarchef inom vuxenpsykiatrin vid Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset. Tillsammans med verksamhetschefen är han även ansvarig för den psykiatriska akutverksamheten.
– Det är spännande och stimulerande att vara i en ständigt utvecklande chefsroll. Det är också väldigt roligt att följa nya medarbetare och deras utveckling till kunniga och kompetenta psykiatriker.
Psykiatriska kliniken i Nyköping består av fyra slutenvårdsavdelningar med ett 40-tal vårdplatser inom intensivvård, allmänpsykiatri, psykosvård samt beroendemissbruk.
För närvarande pågår en omfattande omorganisation för att skapa ett nytt integrerat centrum för beroendesjukdomar.
– Vi vill skapa en mer sömlös och personcentrerad vård och behandling för våra patienter. Våra slutenvårdsavdelningar för beroende och missbruk har tidigare inte varit så tätt integrerade med vår öppenvård. Nu vill vi bygga en verksamhet som är mycket mer integrerad och som samverkar närmare med våra kommuner och myndigheter på ett smidigt och bra sätt, säger Magnus Eneberg.

Lagom stor klinik
Ett år har gått sedan Jasmine påbörjade sin specialistutbildning till psykiater. Hon ser stora fördelar med att arbeta i en jämförelsevis liten organisation. Beslutsvägarna är i regel kortare och mer informella än på exempelvis ett universitetssjukhus.
– Jag träffar regelbundet kollegor som arbetat på andra platser än Nyköping och får ofta höra att vi har ett gott samarbetsklimat på vår klinik. Det är enklare att arbeta på en mindre klinik, vi har nära till varandra för kollegialt stöd och vi känner till de flesta av våra patienter.
I tjänsten som ST-läkare ingår jourtjänstgöring. Även om det stundtals är tuffa pass med långa arbetstimmar, upplever Jasmine att det är både lärorikt och utvecklande att axla det ansvar som jourarbete innebär.
– Primärjouren är mina favoritpass. Även om ansvaret är stort har jag stöd av bakjouren och även av andra kollegor. Jag känner aldrig att ansvaret blir för stort eller att jag tvingas fatta beslut som jag inte är redo för. För mig är det en utvecklande utmaning att möta så många olika slags patienter. Det handlar mycket om att möta individen där den är och anpassa bemötandet efter de behov som patienten har.

Fortbildning
Vid psykiatriska kliniken arbetar cirka 12 specialister i psykiatri samt sju ST-läkare. Vid kliniken tjänstgör även cirka tre till sex AT-läkare samt vikarierande underläkare. Vid klinikens morgonmöten är det inte ovanligt att ett tiotal medarbetare deltar.
– Jag lägger stor vikt vid att vi ska ha ett öppet klimat och en mentalitet som genomsyras av en kollegial välvillighet. Det finns även goda karriärvägar hos oss. Så snart man är klar med sin specialistutbildning kan man relativt snart få en överläkartjänst och ett större ansvar i organisationen med möjligheter att självständigt utveckla verksamheten, gärna med stöttning och i samråd med mig, säger Magnus Eneberg.
Frågan om fortbildning för färdiga specialister har länge varit omdiskuterad. Efterfrågan på möjligheter till ett kontinuerligt lärande har länge varit stor, men höga produktionskrav och bristen på specialister har på många håll trängt undan möjligheter till fortbildning.
– Vi erbjuder tillgång till specifika METIS-kurser. METIS är ett nationellt nätverk för fortbildning av specialister. I fjol var vi exempelvis värd för en kurs i psykofarmakologi, även i år arrangeras kursen i vår regi. Tillgång till fortbildning är viktigt och nödvändigt för att säkra tillgången på kunniga psykiatriker i framtiden, säger Magnus Eneberg.

Vi söker allmänpsykiatriker eller specialist i psykiatri. Klicka här för mer information och ansök

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Sörmland – Vuxenpsykiatri

Den vuxenpsykiatriska kliniken i Nyköping/Katrineholm är organiserad på två orter med totalt cirka 270 medarbetare. Verksamheten består av tre öppenvårdsmottagningar, en allmänpsykiatrisk avdelning, en avdelning för psykiatrisk intensivvård/beroendevård och en psykosmottagningsenhet. På båda orter finns omvårdnadsteam och jourverksamhet. Det finns även ett beroendecentrum som riktar sig till personer med narkotikamissbruk och missbruk i kombination med svår psykiatrisk problematik, samt en ätstörningsmottagning.

Kontakt vid rekryteringsfrågor:
Magnus Eneberg
Chefsöverläkare, Läkarchef
Tel: 0155-24 54 43
Mob: 072-143 49 95
E-post: magnus.eneberg@regionsormland.se

www.regionsormland.se