Nära vård

Stor tilltro till nära vårdens förändringskraft

Publicerad 4 maj 2021
Text: Annika Wihlborg
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör i Region Kalmar län och sekreterare i Sveriges Primärvårdsförening.

Omställningen till en nära vård är viktig eftersom det ska underlätta för invånarna att få den vård de behöver, när de efterfrågar den. 79 procent av läkarna anser att utbyggnaden av den nära vården är viktig eller mycket viktig för hälso- och sjukvården.

– Det är jätteroligt att så många läkare har en vilja att arbeta närmare patienterna. Det känns också positivt att det finns en insikt om att det behövs ett systemskifte från sjukhusvården till den nära vården, säger Niklas Föghner, primärvårdsdirektör i Region Kalmar län och sekreterare i Sveriges Primärvårdsförening.
– Svensk primärvård är lik andra länders primärvård sett till sitt uppdrag, men är betydligt mindre i sin omfattning. Primärvården ska utgöra hälso- och sjukvårdens bas, och vara utgångspunkten för patienter med komplexa symtom eller flera kroniska sjukdomar. Det handlar om att samordna patienter med komplexa sjukdomsbilder utifrån individens behov och preferenser. Primärvården behöver samtidigt vara tillräckligt omfattande och bred för att kunna möta en så stor del som möjligt av befolkningens vanligt förekommande sjukvårdsbehov, säger Niklas Föghner.

”Primärvården ska utgöra hälso- och sjukvårdens bas.”

Utifrån ett större uppdrag
Hans råd till nationella och regionala beslutsfattare angående introduktionen av den nära vården är att fatta beslut som gör primärvårdens uppdrag så omfattande som möjligt. Det handlar om att dimensionera primärvården utifrån ett större uppdrag, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt.
– Den specialiserade vården har en viktig funktion att fylla i den nära vården. Det är viktigt att vi framöver har en tillräckligt stor primärvård som även har de resurser som behövs för att bedriva en riktigt bra hemsjukvård i tät dialog med den kommunala hälso- och sjukvården. Det gör att vi kan förebygga onödiga sjukhusinläggningar, säger Niklas Föghner.

Bidrar till att förebygga ohälsa
– Det är mycket bra att det råder en relativ samstämmighet bland läkarna angående varför omställningen till en nära vård behövs och är viktig. Undersökningsresultatet bekräftar att många läkare har en god tilltro till konceptet nära vård och den nytta det kan tillföra, säger Anna Granevärn, ordförande i Sveriges Primärvårdsförening samt ansvarig för primärvården och digitalisering i Region Jämtland Härjedalen.
Hon lyfter fram den nära vårdens centrala funktion under coronapandemin, då mycket vård har bedrivits i människors hem, digitalt och på vårdcentralerna.
– Nära vård är en otroligt viktig samhällsfunktion som bidrar till att förebygga ohälsa. När människor kan få hjälp med sina hälsoproblem på ett lättillgängligt och högkvalitativt sätt i den nära vården kan svårare sjukdom ofta förebyggas, vilket i sin tur avlastar övriga vårdsystemet, säger Anna Granevärn.

”Nära vård är en otroligt viktig samhällsfunktion som bidrar till att förebygga ohälsa.”

Möta människor på hemmaplan
Hon betonar att den nära vården behöver vara både fysisk och digital för att kunna möta människor på hemmaplan utifrån deras egna preferenser.
– Hälso- och vårdcentralerna ska präglas av en hög tillgänglighet, och när sjukvårdens olika verksamheter slutar arbeta verksamhetsspecifikt och i stället fokuserar mer på samverkan kan vårdgivare hitta nya gemensamma arbetssätt. En närmare samverkan mellan exempelvis vårdcentraler och sjukhusvården gör också att man kan förebygga sjukhusinläggningar genom att ibland lösa saker och ting digitalt. En utmaning här är förstås att sjukvården bedrivs av olika aktörer med olika it-system, säger Anna Granevärn.
Det är viktigt att regionerna avsätter resurser för att utveckla den nära vården parallellt med att ordinarie verksamhet bedrivs.
– Den nära vården behöver också attrahera fler specialistläkare och specialistsjuksköterskor, inte minst specialistläkare i allmänmedicin och distriktssköterskor, säger Anna Granevärn.

Anna Granevärn, ordförande i Sveriges Primärvårdsförening och ansvarig för primärvården och digitalisering i Region Jämtland Härjedalen. Foto: Marie Birkl
Hur viktig anser du att utbyggnaden av den Nära vården är för hälso- och sjukvården?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 16–21 april 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.