Arbetsmiljö

Ta tillvara pandemins förändringskraft

Publicerad 4 maj 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Stefan Tell
Elin Karlsson, 2:e vice ordförande i Sjukhusläkarna, och specialistläkare i kirurgi på Södertälje sjukhus. Foto: Stefan Tell

– Under pandemin har vi som arbetar inom sjukvården visat prov på en otrolig flexibilitet och förändringsvilja som tydligt visar den enorma kraft som kan frigöras när sjukvårdens professioner får vara med och påverka, säger Elin Karlsson, 2:e vice ordförande i Sjukhusläkarna, och specialistläkare i kirurgi på Södertälje sjukhus.

– Många läkare och övriga professioner i sjukvården är trötta och slitna efter en lång period med hög arbetsbelastning. Somliga läkare har förflyttats frivilligt, medan andra förflyttats mot sin vilja. Det är viktigt att man har tydliga medicinska skäl till att flyttas utanför sitt primära kompetensområde. I en sådan situation är ett gott ledarskap helt avgörande. Riskerna med en sådan flytt är förstås att man har otillräcklig kompetens för de arbetsuppgifter man ska utföra. Samtidigt har många goda digitala fortbildningsinitiativ gjort att läkare med olika specialistinriktningar kunnat ta till sig ny kompetens snabbt, säger Elin Karlsson, som själv flyttades från kirurgen till en IVA-avdelning för covidpatienter våren 2020.

”Många läkare oroar sig nog över hur sjukvården ska kunna hinna i kapp.”

Oro för arbetssituationen
Var tredje läkare har funderat på att säga upp sig och 3 av 4 läkare är oroliga över arbetssituationen inom sjukvården just nu.
– Det innebär att arbetsgivare verkligen måste ta hand om sin personal nu. Många har en bild av att läkare själva kan hantera sin hälsa, men vi behöver adekvat stöd som alla andra, till exempel vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Det händer tyvärr att läkarna lämnats utanför när olika typer av debriefing sker. Många läkare oroar sig nog över hur sjukvården ska kunna hinna i kapp med all diagnostik och behandling som skjutits upp, och hur de ska orka ta sig igenom pandemin. För sjukvårdens ledning gäller det nu att fortsätta låta de medicinska behoven styra och att låta professionerna ha ett starkt inflytande över arbetssätt och organisation. Politiker och beslutsfattare har ett gyllene tillfälle att fortsätta bygga vidare på den här förändringskraften även efter pandemin, säger Elin Karlsson.

Medicinsk kompetens
– Medicinsk kompetens på samtliga ledningsnivåer i sjukvården, att alla nya system och omorganisationer ska fylla ett tydligt medicinskt syfte och att visa uppskattning för vårdpersonalens insatser under pandemin är tre viktiga faktorer som arbetsgivare och beslutsfattare i regionerna kan ta med sig från pandemin. Det är också otroligt viktigt att arbetsgivarna har tillräckliga resurser för att kunna fånga upp signaler på stressrelaterad psykisk ohälsa hos medarbetarna, såväl under som efter pandemin, säger Elin Karlsson.

Har du som läkare blivit förflyttad utanför ditt primära kompetensområde under pandemin?


För läkare inom intensiv- eller covid-19-vården har 23% blivit förflyttade utanför sitt primära kompetensområde.

Har du funderat på att säga upp dig från din arbetsgivare?

Vad anser du om arbetssituationen för sjukvårdspersonalen inom sjukvården just nu? Jag är…


Bland läkare inom intensiv- eller covid-19-vården är 52% mycket oroliga över arbetssituationen.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 16–21 april 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.