Utmattningssyndrom

Unika diagnosen i Sverige

Publicerad 4 maj 2021
Text: Adrianna Pavlica Foto: Appendix fotografi
Psykiatern och forskaren Christian Rück är aktuell med en bok om varför vi är så olyckliga fastän vi har det så bra. Foto: Appendix fotografi

Sverige är det enda landet i världen som använder sig av diagnosen utmattningssyndrom. Och det finns inget som talar för att diagnosen kommer att implementeras internationellt.
– Man har inte på ett bra sätt kunnat visa och belägga skillnaderna mot andra diagnoser som till exempel depression, säger psykiatern Christian Rück.

Utmattningssyndrom är ett av ämnena i Christian Rücks bok ”Olyckliga i paradiset”. Socialstyrelsen accepterade diagnosen 2005, som ett tillägg till svenska ICD-10. Detta efter att antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökat under 90-talet. I andra länder, där diagnosen utmattningssyndrom inte finns, får patienterna andra diagnoser, till exempel depression.
– Poängen med en ny diagnos är att den beskriver något som är nytt från andra diagnoser och har en annan behandling. Det är förhållandevis ovanligt inom psykiatrin. En del symtom är överlappande mellan utmattningssyndrom och depression men en del skiljer sig åt. Exempelvis är det många utmattade som är nedstämda och tappar lusten till allt, men inte alla.

”Hade diagnosen funnits i hela världen hade det också funnits mycket mer forskning.”

För lite forskning
Och det finns nackdelar med att Sverige valt en egen väg med en ny diagnos, menar Christian Rück.
– Det får besvärliga biverkningar för patienterna. Hade diagnosen funnits i hela världen hade det också funnits mycket mer forskning. Nu har vi bara kunskap från Sverige och vet väldigt lite.
Finns det risk att diagnosen utmattningssyndrom används som en slasktratt för olika tillstånd?
– Det finns en sådan kritik. Personer som har andra besvär kan halka in i den här diagnosen, exempelvis om man har odiagnostiserad ADHD, säger Christian Rück.
Han poängterar att läkare idag behöver bli bättre på att hjälpa människor som söker för stress, innan de utvecklat ett utmattningssyndrom.
– När man väl har den diagnosen har det gått ganska långt, och då är det ofta oklart vilken behandling som ska ges. Det innebär osäkerhet för patienterna.

Lägre stigma
Diagnosen utmattningssyndrom ökar, men enligt Christian Rück är det i undersökningar inte lika tydligt vad orsaken är.
– Det finns inget som talar för en massivt ökad stress, men att diagnosen ökar kan bero på att det blivit en diagnos som är lättare att identifiera sig med än en del andra diagnoser. Utmattningssyndrom har ett lägre stigma än många andra, det är mer kulturellt accepterat att ha arbetat sig till besvär än att ha andra svårigheter.