Presentation
AstraZeneca

Utveckla din läkarroll på AstraZeneca!

Publicerad 4 maj 2021
Robert Ljung, läkare som jobbar med patientsäkerhet i kliniska prövningar och post-market och Kristoffer Ostridge, Head of Respiratory Clinical Knowledge and Imaging på AstraZeneca. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Robert Ljung, läkare som jobbar med patientsäkerhet i kliniska prövningar och post-market och Kristoffer Ostridge, Head of Respiratory Clinical Knowledge and Imaging på AstraZeneca. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

På AstraZeneca kan du som är läkare utvecklas i en rad spännande roller. Här finns många karriärvägar, i en dynamisk internationell miljö, där du gör långsiktig skillnad för patienter världen över.

– Många tror att man slutar att vara läkare när man går över till läkemedelsindustrin. Tvärtom, här på AstraZeneca värderas den kunskap man har som läkare väldigt högt. Här kan min expertkunskap nyttiggöras för väldigt många patienter, säger Kristoffer Ostridge, som kom till AstraZeneca i Göteborg i augusti 2019, efter många år som kliniskt verksam specialist i lungsjukdomar och disputerad forskare i Southampton, Storbritannien.
Kristoffer hade tidigare erfarenhet av samarbete med AstraZeneca, och lockades av den höga vetenskapliga nivån och den samverkansorienterade kulturen. Efter en tid som medicinskt ansvarig för tidiga faser av läkemedelsutveckling mot lungsjukdomar är Kristoffer nu Head of Respiratory Clinical Knowledge and Imaging.
– Det handlar om att utveckla vetenskaplig och klinisk kunskap, där vi använder experimentell forskning för att förstå underliggande mekanismer i lungsjukdom. Vi samverkar med ledande forskare runt om i världen, vilket är väldigt spännande. Lungsjukdomar innebär ofta stort lidande och det finns idag brist på effektiva behandlingar, så jag känner verkligen att arbetet är betydelsefullt, säger han.

Vill du jobba med oss på AstraZeneca? Klicka här för mer information och sök jobb hos oss!

Hitta balans
Kollegan David Juhlin, som är narkosläkare, drogs också till den högkvalificerade forskningsmiljön på AstraZeneca. Innan han började på företaget vid årsskiftet kombinerade han forskning om venösa infarter med sitt kliniska arbete på Ryhovs sjukhus, men med en hustru som är kirurg var det svårt att få familjelivet att gå ihop. Idag arbetar han som studieläkare inom Respiratory and Immunology och har det medicinska ledarskapet i ett team som bedriver studier om läkemedel mot astma.
– För mig var det viktigt att hitta balans i livspusslet, samtidigt som jag ville verka i en intellektuell forskningskontext och fortsätta att bidra till patienterna. Här på AstraZeneca får jag allt detta, och även om jag kan sakna det kliniska arbetet och den direkta patientkontakten så kan jag i min nuvarande roll potentiellt hjälpa många fler patienter, säger han.
David lyfter fram att det är roligt att arbeta på ett globalt företag, med kollegor från hela världen. I hans team ingår medarbetare från Indien, Polen, England, Peru, USA och Sverige.
– Det är enormt stimulerande. Vi har hög kvalitet på diskussionerna och en väldigt bra dialog. Det är ett stort företag, där man kan jobba internationellt och utvecklas i många olika roller. Det är läkarkompetensen i bred bemärkelse som värdesätts här; man måste inte ha en speciell bakgrund för att pröva sina vingar i nya roller, säger han.

Varierande bakgrunder
Robert Ljung har en lite annan bakgrund i att han förutom sin läkarexamen även har en magisterexamen i kemi med inriktning analytisk kemi och biokemi samt är civilingenjör, med fem års erfarenhet av fordonsindustrin. Han blev färdig läkare 2016, och efter ett par år i kliniskt arbete sökte han sig till AstraZeneca.
– Jag var nyfiken på läkemedelsindustrin och såg att AstraZeneca kunde erbjuda väldigt många olika, intressanta vägar att utvecklas. Det är ett val jag inte ångrar. Jag jobbar med erfarna kollegor i en stimulerande och dynamisk miljö. Många läkare vet nog inte att det finns så många möjligheter på AstraZeneca, och det gäller även om man inte är specialist eller har forskningsbakgrund, säger han.
Här jobbar han med patientsäkerhet i kliniska prövningar och post-market. För Robert, som gillar statistik och analys av data, är det en perfekt roll.
– Det känns bra och viktigt att veta att mitt arbete har en direkt inverkan på patienter. I det avseendet skiljer det sig inte så mycket från när jag arbetade kliniskt.
Förutom de många rollerna och karriärvägarna som AstraZeneca erbjuder finns också en stor flexibilitet med att möta medarbetares specifika önskemål. Exempelvis så arbetar Kristoffer fortfarande på sin tidigare arbetsplats i Southampton tio procent av arbetstiden.
– AstraZeneca ser positivt på det och har en väldigt öppen inställning, säger Kristoffer. Här stöttas man i sin läkarroll och uppskattas för den unika kompetens man besitter.

David Juhlin, studieläkare inom Respiratory and Immunology på AstraZeneca. Foto: Tommy Hvitfeldt
David Juhlin, studieläkare inom Respiratory and Immunology på AstraZeneca. Foto: Tommy Hvitfeldt

Vill du jobba med oss på AstraZeneca? Klicka här för mer information och sök jobb hos oss!

AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Vi är ett av få renodlade läkemedelsföretag som omfattar hela värdekedjan för ett läkemedel, från upptäckt till tillverkning och distribution. Vi är verksamma i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter globalt. Här finns många spännande karriärmöjligheter för läkare, som vill skapa nytta för patienter världen över.

Läs mer på: www.astrazeneca.com