Viktigaste frågan

Arbetsförhållanden i vården viktigaste frågan

Publicerad 16 november 2021
Text: Marianne Sjöberg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

”Vilken är den viktigaste frågan inom sjukvården just nu som du anser måste åtgärdas?”
På den frågan svarar läkarna främst arbetsförhållanden, resurser och vårdplatser.

De flesta läkarna angav dåliga arbetsförhållanden, både för dem själva och för övrig vårdpersonal.
Arbetsbelastningen måste vara rimlig så att medicinska felbedömningar på grund av tidsbrist elimineras. Många upplever att allt handlar om kvantitet och inte kvalitet. Man efterlyser tillgänglighet och kontinuitet som gynnar både läkare och framförallt patienterna. Alltför mycket tid går till att sätta sig in i nya patienters situation. Detta förutsätter också ett nytt och bättre journalsystem som är enhetligt för hela landet.

Arbetsförhållanden
Vi behandlar patienter högre upp i åldrarna idag. Om det inte blir någon förändring – ”Vart ska patienterna ta vägen? Hur ska sjukvården orka? Hur skall vi ha råd?”
Det är ett måste att hindra personalflykten från vården. Låt de som bestämmer vara kliniskt aktiva så att de är närmare verksamheten och verkligheten.

Resurser
”Vad får vården kosta och vilken typ av vård vill befolkningen ha?”, ”Beslut måste tas om vad som hör till skattefinansierad vård.”
Alltför mycket resurser går till administrativ personal. Stoppa politiskt styrd sjukvård, låt professionen styra. Det måste finnas ledarskap och tydlig ansvarsfördelning.
Lägg också betydligt mer resurser på att bygga ut primärvården på riktigt. Allt fler uppgifter läggs ut på primärvården utan att det finns läkare som kan utföra alla arbetsuppgifter. Vi behöver en primärvård värd namnet.

Vårdplatser
Bristen på vårdplatser är också en fråga många anser bör åtgärdas snarast. Allt hänger dock ihop: förbättrad arbetsmiljö med bra löner lockar mer personal så att fler vårdplatser kan öppnas.
”Vi har en gigantisk vårdskuld med långa köer. Hur ska vi lösa det om vi inte ens har sängar att lägga patient­erna i?”

Viktigaste frågorna att åtgärda inom sjukvården

1. Arbetsförhållanden
2. Bemanning
3. Vårdplatser
4. Vårdskulden och de långa köerna
5. Utöka primärvården
6. Ökade resurser och använda resurserna rätt
7. Behålla personal
8. Ledarskapet
9. Låt professionen styra
10. Bättre journalsystem

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 27 oktober–1 november 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.