Stora Likarättsdagarna

Bejaka kraften i det mänskliga mötet!

Publicerad 16 november 2021
Text: Redaktionen Foto: Skånetrafiken
Ola Björgell, regionöverläkare och ansvarig för Stora Likarättsdagarna. Foto: Skånetrafiken

I denna höstens utgåva av Framtidens Karriär – Läkare finns en bilaga om ”Likarätt och lika möjligheter” med en inbjudan till dig att delta i Stora Likarättsdagarna och Stora Likarättsgalan den 10–11 maj, 2022 på Malmö Arena.

– Vi är proffs på det vi gör i våra olika yrkesroller och vi måste vara minst lika bra på likarätt, säger Regionöverläkare Ola Björgell, ansvarig för arrangemanget.
– Likarättarbetet innebär att aktivt bejaka humanismen och stå upp för medmänskligheten. Det handlar om att bjuda på sin kraft och medkänsla, menar han.
Att det inte är helt lätt ser vi i verklighetens vardag där många fortlöpande utsätts för diskriminerande handlingar runt om i hela landet. I bilagan kan Du läsa om rasism och dess uttryck, om mänskliga rättighetsarbeten och om nationell funktionshinderpolitik. Vi får lära oss vad diskriminering egentligen är och hur aktiva åtgärder på arbetsplatsen kan upptäcka och motverka diskriminerande handlingar. Det kan vara svårt att sätta igång med just ett sådant arbete och därför kör Region Skåne nu igång med ett pilotprojekt som heter ”Likarättsrond”.

”Likarättarbetet innebär att aktivt bejaka humanismen och stå upp för medmänskligheten.”

Musik som medicin
Ett ytterligare pilotprojekt som snart har premiär är ”Musik i vårdens korridorer” med Malmö operas kör och orkester.
– I musikens värld är det lättare att mötas på lika villkor och med lika möjligheter i ljud, toner och i en melodi som alla kan ta del av, säger Ola Björgell.
– Musiken blir som medicin, med en stor och läkande kraft. Musiken är större än både bokstäver och ord. Den är större än det skrivna ordet med sin mening och melodi, och för oss samman, menar han.
Som en del i kongressen arrangeras en galaföreställning med operasångaren Rickard Söderberg som står på scenen tillsammans med gästartister och riksdagsledamoten Barbro Westerholm, årets nya hedersmedlem i Region Skånes Likarättsakademi.