Internmedicin

Enorm bredd inom internmedicin

Publicerad 16 november 2021
Text: Annika Wihlborg
Fredrik von Wowern, specialistläkare i internmedicin och sektionschef på Skånes universitetssjukhus.

Internmedicin är ett fält som erbjuder läkare fantastiska möjligheter att ge patienter vård även utanför sin egen disciplin och att hantera en mångfald diagnoser och tillstånd inom ramen för sin kompetens. Många internmedicinare betraktar inriktningens omfattande bredd som dess främsta tjusning.

– Internmedicin kallas även invärtes medicin och avser vård av sjukdomar i kroppens inre organ. Internmedicin är en enormt bred basspecialitet. Jag brukar säga att alla åkommor som inte ska opereras ingår i eller tangerar internmedicinens fält. Det kan exempelvis gälla patienter som kommer till sjukhus med infektion, inflammation eller proppar i hjärta och kärl, säger Fredrik von Wowern, specialistläkare i internmedicin och sektionschef på Skånes universitetssjukhus. Han har en bakgrund inom intermediärvård och är även ordförande i SIM, Svensk Internmedicinsk Förening.

”Möjligheterna till livslång utveckling är mycket goda inom internmedicin.”

Spindeln i nätet för patienten
Fram till 2015 fanns det sex subspecialiteter knutna till internmedicinen, däribland hematologi och kardiologi. Numera är de i stället organspecifika basspecialiteter, vilket innebär att internmedicinen för närvarande saknar subspecialiteter. Utvecklingsområdena inom internmedicin är dock många.
– Många multisjuka patienter behöver generalister för att få ett holistiskt omhändertagande. Merparten av de patienter som är inlagda på sjukhus har sjukdomar som påverkar flera organ. Internmedicinare fungerar då oftasom spindeln i nätet eftersom de håller ihop patientens vård. Möjligheterna till livslång utveckling är mycket goda inom internmedicin. En viktig del av arbetet är att kontinuerligt ta till sig ny kunskap från andra specialistläkare och tillämpa den på multisjuka patienter, säger Fredrik von Wowern.

Utvecklar hospitalistvård
Några av de mest intressanta internmedicinska områdena just nu är utvecklingen och driften av intermediärvård, steget mellan vanlig vårdavdelning och intensivvård. Under pandemin har intermediärvården exempelvis vårdat många covid-19-patienter som krävt avancerad syrgasbehandling. Mobila vårdteam som erbjuder sjukhusvård i hemmet är ytterligare ett spännande utvecklingsområde, liksom utvecklingen av point of care (patientnära) ultraljud som förstärker diagnostiken.
– På SUS genomför vi nu även en satsning på hospitalistvård, avdelningar som tar emot olika patientkategorier från akuten och akutvårdsavdelningar, avslutar Fredrik von Wowern.