Mångfald och inkludering

Innovationskraften ökar med mångfald

Publicerad 16 november 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån
Åsa Ström, AstraZeneca. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

På läkemedelsbolag står forskningsresultat och nya idéer i fokus. En arbetsmiljö som präglas av mångfald och inkludering stärker innovationskraften och bidrar till att medarbetarnas bakgrund verkligen betraktas som en tillgång i det dagliga utvecklingsarbetet.

– Läkemedelsindustrins mångfalds- och inkluderingsarbete bör spegla mångfalden i samhället i stort. Våra läkemedel används av många olika typer av människor, och därför är det viktigt att vi har en mångfasetterad medarbetarsammansättning, säger Åsa Ström, Senior Director, Clinical Information Science and Head of Information Practice for Late-Stage Development Cardiovascular, Renal and Metabolism på AstraZeneca. Hon leder bland annat en arbetsgrupp med fokus på mångfald och inkludering.
Läkemedelsindustrins mångfalds- och inkluderingsperspektiv involverar även designen av kliniska studier, till exempel rekryteringen av de patienter som ska ingå i studierna. Patientrekryteringen bör i största möjliga mån återspegla mångfalden i patientpopulationen.

”Våra läkemedel används av många olika typer av människor, och därför är det viktigt att vi har en mångfasetterad medarbetarsammansättning.”

Företagskultur med högt i tak
– Läkemedelsindustrin är en innovationsfokuserad sektor där hela verksamheten vilar på en bas av innovationskraft och forskning. I den här typen av verksamhet är det särskilt viktigt att fullt ut tillvarata mångfalden vad gäller kompetens, bakgrund, kön, härkomst och erfarenheter och att skapa en kultur där alla medarbetare känner sig inkluderade. Det är också betydelsefullt att aktivt arbeta för att skapa en företagskultur där det är högt i tak och där medarbetarna vågar dela med sig av sina tankar och åsikter, oavsett inriktning, säger Åsa Ström.
På AstraZeneca bedrivs inkluderings- och mångfaldsarbetet parallellt på flera olika nivåer: dels i ett globalt mångfalds- och inkluderingsråd, dels inom samtliga affärsområden samt lokalt i de tvärprofessionella projektteam där stora delar av läkemedelsutvecklingen äger rum.
– Vi arbetar även med att utbilda våra chefer i hur de kan tillämpa ett inkluderande ledarskap och har utvecklat verktyg som mäter hur inkluderande kulturen är i våra projektteam, avslutar Åsa Ström.