Företagshälsovård

Läkare i företagshälsovården arbetar preventivt

Publicerad 16 november 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Johan Marklund
Andreas Carlborg, Chief Medical Officer på Avonova. Foto: Johan Marklund

Läkare i företagshälsovården ingår i tvärprofessionella team som på ett unikt sätt bidrar till folkhälsan hos den arbetande befolkningen, ofta utifrån ett preventivt perspektiv. Företagshälsovårdens viktigaste uppdrag är att främja medarbetarnas hälsa, vilket inkluderar allt från utbildningsinsatser till preventiva insatser på gruppnivå.

Läkare i företagshälsovården arbetar mycket nära andra professioner, som psykologer, fysioterapeuter och arbetsmiljöingenjörer. Ett viktigt uppdrag är att förebygga och minimera ohälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå.
– Som läkare i företagshälsovården arbetar man för att främja en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö utifrån den enskilda arbetsgivarens förutsättningar och behov. Företagshälsovården har ett omfattande preventivt uppdrag som går ut på att detektera risker i arbetsmiljön och förebygga ohälsa hos medarbetarna. Vid behov slussar vi även vidare patienter till primärvården och specialistvården, säger Andreas Carlborg, Chief Medical Officer på Avonova. Han är psykiatriker, som länge arbetade inom psykiatrin, innan han kom till Avonova 2020.

”Det är roligt att det är många läkare som kan tänka sig en karriär inom företagshälsovården.”

Nyckelroll för folkhälsan
Läkare i företagshälsovården kan stötta arbetsgivare i att organisera sitt arbetsmiljöarbete, genomföra preventiva hälsoåtgärder på gruppnivå, ta emot medarbetare som är i behov av medicinska insatser och agera stöd i rehabiliteringsärenden.
– Företagshälsovården är avgörande för att företag ska kunna fortsätta vara produktiva och generera tillväxt. Människor i arbetsför ålder tillbringar en stor del av sin vardag i en arbetskontext, och en betydande del av den psykiska ohälsan i samhället har en koppling till arbetslivet. Utifrån det perspektivet har företagshälsovården en nyckelroll även för folkhälsan, säger Andreas Carlborg.

Arbeta i en stimulerande miljö
38 procent av läkarna kan tänka sig att arbeta inom företagshälsovård.
– Det är roligt att det är många läkare som kan tänka sig en karriär inom företagshälsovården. Jag är övertygad om att ännu fler läkare kunde tänka sig det som ett alternativ, förutsatt att vi tydliggör de många positiva och spännande sidorna som finns med att arbeta inom detta område, säger Andreas Carlborg.
Han rekommenderar läkare som vill arbeta i en stimulerande miljö, där man arbetar nära företagen och organisationers verksamhet, att söka sig till företagshälsovården.
– Många läkare som sökt sig till företagshälsovården uppskattar att uteslutande arbeta på kontorstid. Utmaningarna och arbetsuppgifterna skiljer sig dessutom åt beroende på vilken typ av verksamhet man arbetar gentemot. Men oavsett vilket har läkare i företagshälsovården en nyckelroll i att förebygga och på ett tidigt stadium detektera och behandla fysisk och psykisk ohälsa med ett preventivt arbetssätt. Det är en skillnad mot den ordinarie sjukvården som arbetar mycket reaktivt, säger Andreas Carlborg.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom företagshälsovård?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 27 oktober–1 november 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.