Presentation
Funmed

Läkare som ser hela hälsoperspektivet

Publicerad 16 november 2021
Jannike Fernström, specialistläkare inom allmänmedicin på Funmed.
Jannike Fernström, specialistläkare inom allmänmedicin på Funmed.

Inom det snabbt framväxande området Funktionsmedicin jobbar läkare nära tillsammans med patienter för att hitta sätt att förbättra hälsan. Genom att ta ett större hälsogrepp och se till hela individen öppnas för nya sätt att behandla hälsoproblem.

Jannike Fernström, som är allmänspecialist med lång erfarenhet från bland annat vårdcentraler, jobbar sedan 2020 som läkare på Funmed AB.
– Jag kom till en punkt där jag kände att den vård vi gav på vårdcentralerna inte räckte till; jag saknade en dimension och tyckte att det blev för mycket fokus på en specifik diagnos i stället för att se till hela individens mående, förklarar hon.

Vill du också vara med och förändra världen genom att förändra vården? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Möter patienten på halva vägen
I hennes släkt fanns läkare som arbetade i andra delar av Europa där de verkade ta mer hänsyn till helheten även inom den traditionella vården.
– Den största skillnaden mellan att jobba på vårdcentral och inom funktionsmedicin är den betydligt närmare kommunikationen jag har med patienterna. Vi möts på halva vägen: de kommer med sina erfarenheter från tidigare undersökningar och jag kommer med min läkarkompetens. Därifrån försöker vi gemensamt förstå patientens hälsostatus och hur vi kan förbättra hälsan genom livsstilsförändringar bland annat.

Legitimerade läkare
Alla som jobbar på Funmed är legitimerade läkare med erfarenhet från vård på sjukhus och vårdcentraler, erfarenheter de använder för att lägga det större pussel som en individ består av.
– Vi får här möjligheter att lägga mycket längre tid på en undersökning då vi inte fokuserar på en specifik åkomma utan på hur hela individen mår, vi hinner lyssna in oro och se patienten. Vi tar en mängd olika prover och får över 300 olika mätvärden som tillsammans med hundratals svar från formulär som patienten svarat på ligger till grund för vidare åtgärder, allt på en vetenskaplig grund.
Med hjälp av alla mätdata och undersökningsresultat kan de sedan tillsammans med patienterna identifiera inom vilka områden det kan finnas problem att ta tag i.
– Kroppen består av en mängd olika delsystem, och uppstår obalans i ett system får det ofta följdverkningar på andra. Syftet med den vård vi ger är att både kort- och långsiktigt hjälpa patienterna att bli friskare och mer hälsosamma. Allt kan vi inte ta hand om själva, hittar vi tecken på hälsoproblem som behöver hanteras på ett sjukhus så skickar vi dem naturligtvis vidare, avslutar hon.

Vill du också vara med och förändra världen genom att förändra vården? Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Funmed

Funmed har funnits sedan 2014 och är idag Europas största funktionsmedicinska läkarklinik, med digitala och fysiska mottagningar på många platser i landet. Med hjälp av vetenskapliga metoder går vi till botten med de bakomliggande orsakerna till våra patienters hälsoproblem.

www.funmed.se