Presentation
Primär­vården i Kramfors och Sollefteå

Nya arbetsformer och gränsöverskridande samarbeten

Publicerad 16 november 2021
Foto: Birgitta Karlström
Läkaren Jonas Norrby och verksamhetschef Helena Rödén ser flera fördelar med de lyckade samarbetena mellan kommun­erna och regionens hälsocentraler. Nästa mål är att även samarbetet med slutenvården intensifieras och effektiviseras. Foto: Birgitta Karlström
Läkaren Jonas Norrby och verksamhetschef Helena Rödén ser flera fördelar med de lyckade samarbetena mellan kommun­erna och regionens hälsocentraler. Nästa mål är att även samarbetet med slutenvården intensifieras och effektiviseras. Foto: Birgitta Karlström

Utmaningarna är många men det är även lösningarna. Kreativitet, kontinuitet och samverkan löper som en röd tråd genom primär­vården i Kramfors och Sollefteå. Något som bland annat har lett till flera spännande pilotprojekt och nya digitala lösningar.

I mitten av Västernorrland, från kusten ända in till Jämtland, delar fem hälsocentraler på ett geografiskt stort upptagningsområde. De långa avstånden tillsammans med det faktum att befolkningen blir allt äldre innebär en utmaning för primärvården.
– Utmaningen väcker en kreativitet, säger Helena Rödén, verksamhetschef för de fem hälsocentralerna i Kramfors och Sollefteå.

Digitala lösningar
Frågan ”Hur kan vi hjälpa varandra?” är ständigt närvarande och har bland annat resulterat i pilotprojektet Hemma hos mig.
Projektet är ett resultat av det utökade samarbetet mellan Region Västernorrland och kommunerna Kramfors och Sollefteå. I ett första steg planeras nu för piloter på tre särskilda boenden och i delar av hemsjukvården.
Vid förändrade hälsolägen gör kommunsjuksköterskan en utökad hälsoundersökning. Mätvärdena förs sedan över till hälsocentralen. Om det bedöms vara möjligt träffar sedan behandlade läkare patienten och anhöriga digitalt.
– Jag gillar att vara väl förberedd inför mina patientmöten och på det här sättet är allt väldigt väl förberett. Om vi tack vare de digitala resurserna kan undvika onödiga inläggningar så är det mycket positivt och något som gör mig väldigt glad, säger Nagla Elhag, läkare vid Hälsocentralen i Sollefteå och berättar att tryggheten är särskilt viktig för att den nya vårdformen ska fungera.

Vi söker Allmänspecialist/Geriatriker till våra hälsocentraler. Klicka på hälsocentralerna nedan för att läsa mer och ansöka


Hälsocentralen Sollefteå (Sista ansökningsdag har passerat)

Hälsocentralen Kramfors (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Multiprofessionellt samarbete
Även i projektet Framtidens mötesplats har nya samarbetsformer uppstått. Här är det istället barn och ungas psykiska hälsa som är i fokus. Genom att olika professioner samarbetar kortas ledtiderna och det förebyggande arbetet intensifieras.
Ett lyckat exempel på samarbeten mellan olika professioner är familjecentralen i Kramfors. På gångavstånd från varandra ligger barnavårdcentralen, den öppna förskolan, socialtjänstens familjerådgivning och mödrahälsovården.
Läkaren Jonas Norrby, specialist inom allmänmedicin, arbetar på Nylands hälsocentral men även på BVC.
– Det finns många fördelar med att vi jobbar så nära varandra. Skulle vi till exempel upptäcka en problematik på BVC kan jag gå över till nästa rum och prata med en specialpedagog eller en familjebehandlare. På så sätt slipper vi krångliga remissförfaranden, säger han och berättar att familjecentralen dessutom fungerar som ett stöd för många nyanlända familjer.

Minska läkemedelsberoendet
I sin roll som läkare på hälsocentralen arbetar Jonas Norrby även med att minska läkemedelsberoendet i Ådalen. Patienter som hoppar runt mellan olika hälsocentraler för att få förnyade recept är tidskrävande både för sjuksköterskor och läkare.
Tack vare gemensamma utbildningar och regelbundna möten drar nu alla hälsocentraler åt samma håll. På hälsocentralen Nyland har även en kurator anställts för att kunna vara med vid inbokade möten med patienter som är läkemedelsberoende.
– Tidigare kunde jag som läkare känna mig ganska ensam när jag hanterade den här typen av problematik, men nu är vi flera professioner som kan stödja varandra, säger Jonas Norrby och berättar att responsen från patienterna har varit positiv.

Fria tyglar ger goda resultat
Att ge fria tyglar till de som arbetar ute på fältet är viktigt för att nya vårdformer och arbetssätt ska kunna formas.
– Det handlar om tillit och att hjälpa varandra. De som arbetar kliniskt vet bäst och det är viktigt att deras tankar och idéer fångas upp, säger Helena Rödén.
Ett exempel på hur fria tyglar kan ge fina resultat är läkaren Damian Gucwas arbete med diabetiker i regionen. Damian Gucwa är specialist inom allmänmedicin vid Hälsocentralen i Kramfors. Tillsammans med en diabetessjuksköterska har han bokat in diabetiker för uppföljningsbesök.
– Vissa av patienterna som vi kontaktade hade inte fått någon kontroll på flera år, säger han.
När Damian Gucwa såg de nya siffrorna över hur diabetesvården hade förändrats på hälsocentralen blev det tydligt att deras arbete har gett resultat.
– Det blev faktiskt en chock för mig att se de positiva siffrorna. Att alla våra möten och uppföljningar har gett resultat är väldigt roligt att se. Diabetikerna är ofta multisjuka. Blir de friskare och vi kan undvika till exempel en stroke är det en stor vinst inte bara för patienten utan för hela samhället, säger han.

Vi söker Allmänspecialist/Geriatriker till våra hälsocentraler. Klicka på hälsocentralerna nedan för att läsa mer och ansöka


Hälsocentralen Sollefteå (Sista ansökningsdag har passerat)

Hälsocentralen Kramfors (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Primärvården Sollefteå Kramfors – Region Västernorrland

I Närsjukvårdsområde väster finns hälsocentralerna Höga Kusten, Kramfors, Nyland, Ramsele/Junsele och Sollefteå. Region Västernorrland satsar på en bättre Nära vård. Dels genom samarbetsprojekt mellan Sollefteå och Kramfors kommun, dels genom en ökad digitalisering. Genom stärkande samarbeten och en vilja att utvecklas utnyttjar primärvården landsbygdens fördelar. Tack vare det öppna klimatet finns det dessutom goda möjligheter för läkare som gillar att vara kreativa och som vill förverkliga idéer.

www.rvn.se