Arbetssituationen

Otillräcklig läkarbemanning

Publicerad 16 november 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån
Johan Styrud, kirurg på Danderyds sjukhus samt ordförande i Stockholms Läkarförening. Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån

Två av tre läkare anser att läkarbemanningen är för låg på deras arbetsplats just nu. Arbetssituationen är påfrestande för många läkare runtom i landet, med en underbemanning som blivit mer eller mindre permanent.

– Jag trodde att andelen skulle vara ännu högre. Villkoren och arbetsmiljön har varit mycket pressad under coronapandemin. Min bedömning är att det råder brist på erfarna läkare i de allra flesta verksamheter, åtminstone i Stockholms län. Många läkare har bitit ihop och bidragit till extraordinära arbetsinsatser under pandemin då bemanningssituationen varit mycket tuff. Nu börjar dock tålamodet tryta för många, säger Johan Styrud, kirurg på Danderyds sjukhus samt ordförande i Stockholms Läkarförening.
Grundorsaken till läkarbristen är, enligt Johan Styrud, att regionerna har utbildat och anställt för få läkare, vilket innebär att marginalerna för läkarbemanning i regionerna i allmänhet är mycket små.

”Den ansträngda situationen leder till att de läkare som finns kvar ute i verksamheterna får jobba ännu hårdare.”

Obefintliga marginaler
– Det finns i stort sett inga marginaler för att läkare sjukskrivs, går i pension, blir föräldralediga eller liknande. Den ansträngda situationen leder till att de läkare som finns kvar ute i verksamheterna får jobba ännu hårdare. Det skapar förstås en pressad och för många ohållbar arbetssituation som till stor del präglas av stress. I förlängningen kan det leda till utmattningssyndrom och sjukskrivningar, säger Johan Styrud.
– I synnerhet storstadsregionerna har dragit ner på AT- och ST-platser för läkare. Man har i stället överlåtit det på de mindre regionerna. I exempelvis Stockholm leder det självklart till en kompetensbrist, säger Johan Styrud.

Inflytande över verksamheten
Många läkare som ansträngt sig till sitt yttersta under pandemin upplever att deras arbetsgivare inte uppskattar och värderar deras insatser tillräckligt högt. Enligt Johan Styrud är det inte främst ekonomisk uppskattning som värdesätts i det här läget. Möjligheten att vara med och påverka och ha ett reellt inflytande över den verksamhet man arbetar i upplevs av många som viktigare.
– Det är inte enbart läkares återhämtning som fått stå tillbaka under pandemin. Även fortbildning och tid för undervisning, reflektion och kollegialt utbyte har legat på is, vilket byggt upp en skuld som arbetsgivarna måste ta tag i. Nu har arbetsgivarna ett gyllene tillfälle att på allvar involvera läkare i verksamhetsutvecklingen och att upprätta långsiktiga kompetensförsörjningsplaner för sina verksamheter, säger Johan Styrud.

Har ni tillräcklig läkarbemanning på din arbetsplats just nu?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 27 oktober–1 november 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.