Förändringsarbete

Positiva förändringar i pandemins spår

Publicerad 16 november 2021
Text: Marianne Sjöberg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Läkare lyfter fram viktiga förändringar som coronapandemin har drivit på. Framförallt är det digitaliseringen och de olika möjligheter den har gett. Äntligen fick också professionen ta beslut.

Läkarna har svarat på frågan vilka förändringar i rätt riktning inom sjukvården, som coronapandemin har drivit på, som har varit viktigast.

Digitalisering
Digitaliseringen på vårdcentraler har kunnat konkurrera med nätläkare, då det på samma sätt fungerar som ersättning för fysiska besök. Digitala lösningar gör det också möjligt att ha chatt- och videobesök för tonåringar. Det ökar tillgängligheten för den här patientgruppen.
Möten, kurser och konferenser som tidigare byggde på fysisk närvaro har genomförts digitalt. Det gör att fler kan delta och att det inte går åt så mycket tid till resande.

”Läkarna fick mer att säga till om, en kort stund.”

Mandat år professionen
”Läkarna har stått för besluten och handlingarna med mycket små medel, och ibland bakom ryggen på alla låtsaschefer som inte har en aning om arbetet.”
Pandemin har också medfört kortare beslutsvägar, nya arbetssätt och yrkes­överskridande ansvar. Professionen klev fram och tog ansvar och fick mandat att anpassa vården utefter det nya vårdbehovet i och med covid. ”Allt var möjligt.”
Pengar togs fram för att situationen krävde det. ”Läkarna fick mer att säga till om, en kort stund.” Tyvärr har också många brister blivit tydliga inom vården – men också i det ledarskap som finns i regionernas ledning.
Samarbetet har förbättrats på många olika plan.

Prioriteringar
Coronapandemin har skapat diskussioner om vad som är nödvändigt, så att man inte gör undersökningar i onödan. Patienter har omprioriterat och sökt för lättare åkommor i mindre utsträckning. Hygienrutiner har tagits fram, både för patienter och för personal.
Mycket har utvecklats i rätt riktning under pandemin. Frågan är: Kommer de positiva förändringarna att finnas kvar?

Förändringar i rätt riktning till följd av coronapandemin

1. Digitalisering och dess möjligheter
2. Mandat åt professionen
3. Prioriteringar
4. Bättre samarbete
5. Hygienrutiner
6. Hemarbete

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 27 oktober–1 november 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.