Presentation
Delsbo hälsocentral

Rätt vård i rätt tid på rätt sätt

Publicerad 16 november 2021
Foto: Peter Engström (vänster) och Pernilla Wahlman (höger)
Monika Stroinska är distriktsläkare på Delsbo hälsocentral. Foto: Peter Engström
Monika Stroinska är distriktsläkare på Delsbo hälsocentral. Foto: Peter Engström

I Region Gävleborg införs digitala vårdmöten på bred front. Med hjälp av digitala tjänster och verktyg kan patienter snabbare få vägledning om var man bäst kan få rätt vård i rätt tid och på rätt sätt.

Monika Stroinska är distriktsläkare på Delsbo hälsocentral, en pilotverksamhet som testar den plattform som ska möjliggöra effektiva digitala vårdmöten och digitala tjänster i Region Gävle­borg.
– Det är en efterlängtad lösning för många av våra patienter som uppskattar att det finns alternativ till att fysiskt ta sig till hälsocentralen.
Med fler äldre och kroniska sjuka samt färre i arbetsför ålder ökar glappet mellan behov av vård och resurser i vården. Digitala vårdmöten är en viktig del för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård, menar Simon Nilsson, utvecklingschef i Region Gävleborg:
– Vi inför ett gemensamt digitalt system för primärvård, slutenvård, och på sikt kommuner. Det vi gör kommer att vara till nytta inte bara för vår region, utan även för andra vårdgivare i Sverige.

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Delsbo Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hudiksvall Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Stegvist införande
Införandet sker stegvis. Vid årsskiftet beräknas regionens 240 vårdenheter, även privata vårdgivare, att vara anslutna till det nya systemet.
– Vi har först velat testa plattformen i mindre skala för att utveckla och justera funktioner utifrån verksamheternas behov, säger Simon Nilsson.
Under våren 2022 kommer även ett system för triagering att införas; en process för att sortera och prioritera patienter till lämplig vårdnivå och profession, men också utifrån hur brådskande ärendet är. Triageringen styr även vårdform: chatt, videosamtal eller fysiskt besök.
– Vi kan erbjuda digitala vårdmöten när det är lämpligt och fysiska möten när det behövs, säger Simon.
Digitala vårdmöten öppnar även stora möjligheter för flerpartssamtal, menar Monika Stroinska.
– För en patient som har en nära anhörig på långt avstånd är det enkelt och effektivt att gemensamt kunna träffas i ett videosamtal med läkare eller annan lämplig vårdprofession.
I vissa fall kan patienter även ha behov av specialistmöten som kan äga rum på länk, där distriktsläkare och andra specialister inom exempelvis psykiatri eller neurologi träffar patienten i ett gemensamt videomöte.
– Det här är ett spännande sätt att arbeta på. Jag är övertygad om att den pågående digitaliseringen är ett nödvändigt steg mot en mer jämlik och tillgänglig vård, säger Monica Stroinska.

Simon Nilsson utvecklingschef i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Simon Nilsson utvecklingschef i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Delsbo Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hudiksvall Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

primärvården i Hudiksvall – DELSBO HÄLSOCENTRAL

Delsbo Din hälsocentral är en av tre hälsocentraler i primärvården i Hudiksvall och har en tydlig profil i utvecklandet av God och Nära Vård. Vi har nyligen startat upp Min vård Gävleborg som erbjuder våra patienter digitala vårdmöten.

Kontaktperson:
Helena Bikoff, 070-301 96 26
helena.bikoff@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se